Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2023  
 
Januari Februari

100 jaar vogelbescherming in België. Vogelvangst leek in de vorige eeuw haast een nationale sport. De gevleugelde dieren werden gevangen voor hun veren, belandden op ons bord of moesten meedoen aan vinkenzangwedstrijden. De manier waarop ze werden gevangen was ook ronduit bruut met een gewisse dood tot gevolg. Rond 1922 begon men zich in België te verenigen om paal en perk aan de misstanden tegen vogels te stellen. Gaandeweg is er een vogelgeweten ontstaan en hebben wet- en regelgeving voor een meer humane behandeling van vogels gezorgd.
Foto : Officiële herdenkingsmunt

De Kalkense meersen - een van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen - vormt een laaggelegen vochtig gebied in de voormalige overstromingsvlakte van de Schelde. Door het gebied loopt ook een oude Scheldearm, die bij een rechttrekking van de Schelde werd afgesneden.
De gebieden waren te nat om te voldoen als bouwgrond. Tot in de 19e eeuw werd hier turf ontgonnen. Zo ontstonden poelen die vogels aantrekken
De Kalkense Meersen zijn sinds 2010 een projectgebied van het Sigmaplan..
Foto : Kalkense meersen - Oude scheldearm

 
Maart April
Blauwe druifjes of muscari geven het startschot van een periode vol bloemen en bloesems. Ze zijn bijzonder goed bestand tegen de koude en kunnen al bloeien in februari. De meest gangbare bloeiperiode is echter maart tot en met mei, afhankelijk van de soort. Wanneer je de eerste blauwe druifjes ziet ontwaken in je tuin, dan weet je het: de winter maakt plaats voor een nieuw seizoen.
En wat voor een: de lente in al haar geuren en kleuren. Die lekkere geur maakt van hen dan ook een lieveling onder bijen en hommels. Foto : eigen tuin

Meer en meer komen we een mooie gele bloem in drassige weilanden, langs sloten en beken tegen. Het is niet de "pissebloem" of paardebloem maar wel de gewone dotterbloem.
De naam houdt verband met de dooier-gele, vanbinnen niet glanzende, bloemdekbladeren. De woorden "dooier" en "dotter" houden van oorsprong verband met elkaar.De naam houdt verband met de dooier-gele, vanbinnen niet glanzende, bloemdekbladeren. Foto : eigen tuin

 
Mei Juni
De wetenschappelijke naam van de bonte vliegenvanger is Ficedula hypoleuca. Het Latijnse woord Ficedula betekent 'kleine, vijgetende vogel'. Hypoleuca is de samentrekking van de Latijnse wortels hupo (beneden) en lukos (wit), vanwege de witte onderzijde van de vogel.
Heel wat zangvogels broeden in nestkasten. Een gebruikte nestkast, is een bron voor parasieten. Slechts enkele soorten (spreeuw en winterkoning) 'reinigen' een gebruikte nestkast alvorens er zelf in te broeden. Bonte vliegenvangers houden (net zoals koolmezen en pimpelmezen) geen 'kuis'.
Foto : Poppel
Beekjuffers behoren tot de meest opvallende verschijningen onder de Vlaamse libellen. Mannetjes hebben een donkerblauw lichaam en zwarte vleugels met een blauwe schijn. De vrouwtjes hebben een groen tot bruin metaalglanzend lichaam. Bosbeekjuffers worden 45 tot 49 mm groot.Lange tijd ging het niet goed met de bosbeekjuffer in Vlaanderen. Vervuilde beken deden hem de das om. In sommige regio's werd hij heel zeldzaam of verdween hij zelfs volledig. Gelukkig gaat het steeds beter met de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen. Dat kon de bosbeekjuffer bekoren en langzaamaan is hij aan de beterhand.
Foto : vrouwtje bosbeekjuffer , Natuurgebied Damvallei , Destelbergen
 
Juli Augustus
Deze spin dankt haar naam aan het geel-zwart gestreepte lijfje van het vrouwtje, dat aan een tijger doet denken. Om dezelfde reden wordt deze achtpoter ook wel 'wespspin' genoemd. De kleuren geven de indruk dat de tijgerspin giftig en gevaarlijk is, maar dat is gelukkig puur bluf. De vrouwelijke tijgerspin is een echte femme fatale en geeft de mannetjes weinig kans om te overleven. Daarom kiezen de mannetjes liefst voor een maagd. Foto : eigen tuin

In de tijd van de traditionele landbouwcultuur kleurden de akkers van rood naar blauw tot geel door een grote rijkdom aan plantensoorten die tussen de gewassen konden groeien. Deze "onkruiden" werden bestreden om de opbrengst te verhogen. Door de modernisering van de landbouw zijn veel van deze soorten bijna volledig verdwenen uit Vlaanderen. oa.de korenbloem . Door de platte vorm zijn de bloemen populair bij zweefvliegen. Ook vlinders en solitaire bijen gebruiken de plant als nectarbron. Foto : eigen tuin

 
September Oktober

De kieviten , volwassen en jongen vogels, verzamelen zich in grote groepen op weilanden en akkers waar ook in het najaar en in de winter nog voldoende voedsel te vinden is. Veel vogels vertekken gedurende de najaarstrek , zoals ganzen, kieviten en buizerds (Vogeltrek) . Deze zaterdag (30.09 - 01.10) vindt de jaarlijkse internationale vogelteldag plaats. De Euro Birdwatch wordt voor de 28ste keer georganiseerd. In deze tijd vliegen er namelijk miljoenen vogels tijdens de najaarstrek over ons land heen. Foto : vlucht kievitten - Sophiapolder - Oostburg (Nl)

De tweede helft van october was het nat en warm . Ideaal weertje voor de paddenstoelen. Een paddenstoel heeft zijn naam gekregen, door de magische wereld. Mensen vonden paddenstoelen maar rare dingen. Dat kwam omdat het bos opeens vol kon staan met paddenstoelen. De verhalen gingen rond. Er zouden kabouters in de paddenstoelen wonen. En heksen zouden paddenstoelen gebruiken voor hun toverdrankjes. Padden waren de huisdieren van heksen. De padden moesten door het bos heen en af en toe natuurlijk even rusten. Volgens de mensen moesten de padden hun eigen stoel hebben meegenomen. En zo kwam de paddenstoel tot leven
Foto : vliegenzwam - Stropersbos - Stekene
 
November December

De zwarte kraai is de algemeenste grotere kraaiensoort en steeds vaker ook in de stad te vinden.
Zwarte kraaien zijn alleseters en maken op een opportunistische manier gebruik van de bronnen die in hun leefgebied aanwezig zijn, om aan voedsel te komen. Ze ruimen de natuur op door kadavers te eten, maar houden in de lente ook in de gaten waar mogelijk nesten met kuikens zijn. Eten ook zwerfafval, insecten, zaden en noten.
Foto : zwarte kraai - Jubelpark - Brussel

Het is niet moeilijk om een wulp te herkennen; 'de wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp'. Die lange omlaaggebogen snavel is van verre te zien. Het nest van de wulp vind je niet in de boom, maar juist in de grond. De wulp legt zijn eieren in een klein kuiltje dat met een dun laagje takjes of bladeren bedekt wordt. Wulpen kunnen Frankrijk beter overslaan. Aan de Atlantische kust van Frankrijk mag nog steeds geschoten worden op wulpen! Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen.
Foto : Wulp - Natuurgebied De Blikken (Nl)