Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2022  
 
Januari Februari

Vijftig tinten grijs .( Een bekend boek die in Amerika en Engeland al honderdduizenden vrouwen in vuur en vlam heeft gezet) . Dit grijs was ook de aanblik in deze maand. Vele dagen met een laag wolkendek, bijgevolg : nevel en mist en dit met koude (grond) temperaturen .
Deze kokmeeuwen wachten op beter en helder weer .
Foto : omgeving Spanjeveerbrug - Moervaart - Mendonk
Afgelopen maand heeft het enkele dagen stevig gestormd . Stormen Eunice en Franklin raasden over het hele land en veroorzaakten veel schade .De windmolens op zee produceerden nooit eerder zoveel electriciteit als in deze korte maand.De oude molen in Alveringen , gebouwd in 1872 , stond pal in de wind maar produceerde geen electriciteit en is sinds 1944 een beschermd monument.
Foto : De Brouckmolen - Beveren a/d Ijzer (Alveringem)
 
Maart April
s
Op 21 maart begint altijd de lente. Soms is dat ook zo , maar dit jaar begon de astronomische lente al op 20 maart. Dat komt doopr de baan van de aarde rond de zon, dfie één jaar duurt. De lente begint als de zon loodrecht op de evenaar invalt, de middelste lijn van de aarde tussen noord en zuid. Dat exacte moment is elk jaar wat anders. Dit jaar dus op 20 maart om 16.33 uur.
Ook schakelen we over van winteruur naaar zomeruur.
Foto : wilgenkatje - Moerspuipolder - Moerbeke-Waas
In het broedseizoen vind je kieviten vooral in schrale graslanden, weilanden en akkers. Mannetjes hebben een spectaculaire zangvlucht waarbij ze zich (om de vier à vijf vleugelslagen) van de ene zijde op de andere gooien waardoor de opvallende onderzijde naar alle kanten zichtbaar wordt en de handpennen tegelijkertijd een ritmisch zoevend geluid voortbrengen. Aan deze opvallende 'flapvleugelvlucht' heeft de soort ook haar Engelse naam (Lapwing) te danken.
Foto : Natuurpark De Bourgoyen - Ossemeersen - Mariakerke / Gent
 
Mei Juni
De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.
Foto : Veld in Kalmthout
De papegaaiduiker is een opmerkelijke vogel, haast pinguïnachtig om te zien. De snavel bestaat uit felle kleuren: geel, rood en blauwgrijs. Een papegaaiduiker kan gedurende één minuut duiken al blijft hij meestal slechts 30 seconden onderwater. Terwijl ze onderwater zijn sturen ze met de uitgestrekte vleugels, waarbij het lijkt alsof ze bijna vliegen, met de poten als roer. Ze kunnen tot wel 60 meter diep duiken. Hij staat ook wel bekend als 'zeepapegaai' en 'clown van de zee'.Het liefst eet hij kleine visjes zoals sprot, zandspiering en haring. Foto : Farnes eilanden (UK)
 
Juli Augustus
De voorbije maand juli was over de hele wereld bekeken de warmste maand sinds het begin van de metingen ruim 140 jaar geleden. In West-Zeeuws-Vlaanderen werd vanaf 2012 een 350 hectare groot natuur- en recreatiegebied aangelegd . De natuur werd ontworpen als getijdennatuur, via een getijdenduiker stroomt het water uit de Westerschelde het natuurgebied in. In het toekomstige gebied worden veel trekvogels verwacht, aangezien het op een zeer strategisch punt is gelegen.
Foto : Ingang 1 Waterdunen - Zeeuws Vlaanderen

De zomer van 2022 in Europa was recordwarm.Vooral het westen van Europa kreeg deze zomer intense hittegolven te verduren.De hoge temperaturen hadden ingrijpende gevolgen. Zo liepen de landbouw en de natuur forse schade op door ernstige droogte en bosbranden. Ook de scheepvaart had veel last van het lage waterpeil in grote rivieren als de Rijn. Vele maisvelden zijn al gerooid en de trek van de vogels is vroeger begonnen wegens voedsel en (waad)waterproblemen.
Foto : Zwinvlakte - Knokke - Heist

 
September Oktober

De negentien molens van Kinderdijk zijn een internationaal bekend Nederlands symbool. De zeventien boezemmolens zijn gebouwd tussen 1738 en 1740. Voordien stonden er in het gebied al poldermolens, waarvan er nog twee zijn overgebleven. Deze watermolens hielden lange tijd het lage land van de Alblasserwaard droog, dat werd geteisterd door verzakkingen en overstromingen.Later werd de taak van de molens overgenomen door gemalen.
Unesco Werelderfgoed Foto : Kinderdijk Nederland

Zomerse temperaturen met twee dagrecords eind deze maand. Maksimum gemeten temperatuur was meer dan 25°C. Op de foto : een bruine kikker , zonnend in de zon , die zeker 10 jaar kunnen worden .Was nog niet op zoek naar een plaats voor de winterslaap. De inwoners van Berlare (O. Vl) worden ook wel eens puitenkloppers genoemd. Die naam hebben ze te danken aan een vroegere bijverdienste van arme mensen die grachten en beken afliepen en voortdurend met een stok op de grond klopten om kikkers te doen opspringen om ze te vangen.
Foto : Heidebos - Moerbeke Waas
 
November December
November - slachtmaand maar ook tevens paddenstoelenmaand. Deze geschubde inktzwam kwam tevoorschijn tussen de 'betonklinkers' op een voetpad tussen de gevallen bladeren en eikels. Eén van de minst kieskeurige, en dus gemakkelijk te vinden paddenstoelen . Het is een opruimer van dode plantenresten die overal en heel het jaar door (zolang het niet vriest) kan opduiken. Na een hevige regenbui zie je hem eenzaam of in grote aantallen verschijnen… maar zijn leven duurt nooit lang. De sporen vervloeien bij rijpheid en druppen als zwarte inkt uit de paddenstoel, waarbij deze na een paar dagen bijna volledig zwart kleurt en er niet veel meer van over schiet.
Foto: Pompgemaal Turfput - Overmere - Broeken Donkmeer

Wintermaand met twee gezichten . Begin deze maand enkele winterprikken met temperaturen tot -8°C . Ook met enkele ijsdagen. Dit leverde mooie beelden op door de vorming van rijp.
Rijp bestaat uit ijskristallen die zich hebben gehecht aan een oppervlak. De ijskristallen hebben vaak een luchtige en enigszins grove structuur waardoor de ijslaag een witte kleur heeft.
Om rijp te laten ontstaan, moet de lucht vochtig zijn en koud. De temperatuur van het oppervlak waarop de rijp zich hecht, dient onder het vriespunt te zijn anders kunnen er geen ijskristallen ontstaan. Daarna kregen wez wisselvallig weer met buien, regen en veel wind. Buitentemperaturen rond +8°C. Op eindejaar kregen we een maximum dagtemperatuur van +16 ...+17°C.
Foto : rijp op plant in eigen tuin.