Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2020  
 
Januari Februari
Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort van zwak zure, voedselarme, zandige bodems. Samen met gewone brem groeit ze in extensief begraasde of slechts nu en dan gemaaide, schrale graslanden met opslag van struiken. De soort lijkt in Vlaanderen lichtjes achteruit te gaan en is momenteel vrij zeldzaam. Bijen komen veel af op de goudgele, geurende bloemen
.Foto : Miseriebocht - Sint-Joris Beernem
Tijdens deze februarimaand, tevens een schrikkelmaand , raasden de stormen met namen Ciara, Dennis en Ellen, met windsnelheden boven de negentig km/h over onze contreien. Stormen met weercode oranje. Bijgevolg , veel omgewaaide bomen, afgebroken takken en weggewaaide dakpannen, reklamepanelen,....
Een maand met kil, grijs en nat hondenweer met sneeiuw in de Ardennen.
 
Maart April

Stevige windstoten kwamen voor begin deze maand.Vooral de storm van 10 maart was hevig met zware windstoten in het grootste deel van de Benelux.Twee verliefde knobbelzwanen die elkaar lieflijk begroeten. Beide partners van een broedpaar zijn elkaar meestal een leven lang trouw. Sterft een van beide vogels, dan zoekt de ander soms pas na enkele jaren een nieuwe partner.
Foto : Overere - Donk
Zomerse dagen in deze maand. Zodra in het voorjaar de temperatuur stijgt, meestal in maart,april, komt de gehoornde metselbij uit. Zoals bij veel ander solitair levende bijen, komen eerst de mannetjes uit en enige tijd later de vrouwtjes. Door haar tolerantie voor koude is ze een van de eerste bijensoorten die in het voorjaar te zien is.De Gehoornde metselbij is een vrij algemene bijensoort die haar nest in allerlei holle ruimtes maakt. Ze is dan ook gemakkelijk in bijenhotels aan te treffen. Foto:eigen tuin
 
Mei

Juni

Is juni nat en guur… dan wordt alles slecht en duur.
Een "zomerse" maand met zomerse temperaturen van rond de 25 ° C. Een uiterst droge droge maand zonder een druppel regen. DROOG DROOG DROOG DROOG.
Deze maand staat de vingerhoedskruid in vlolle bloei en wordt veelvuldig bezocht door hommels.
De hommels moeten in de bloemkroon kruipen om bij de nectar te kunnen komen. Soms wordt echter een gaatje in de bloemkroon gebeten om zo bij de nectar te kunnen komen. Een plant kan meer dan negentig bloemen hebben en duizenden zaadjes.. Foto : eigen tuin