Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2020  
 
Januari Februari
Als het in februari niet sneeuwt,
weet dan dat je later, in de zomer van hitte geeuwt.
Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort van zwak zure, voedselarme, zandige bodems. Samen met gewone brem groeit ze in extensief begraasde of slechts nu en dan gemaaide, schrale graslanden met opslag van struiken. De soort lijkt in Vlaanderen lichtjes achteruit te gaan en is momenteel vrij zeldzaam. Bijen komen veel af op de goudgele, geurende bloemen
.Foto : Miseriebocht - Sint-Joris Beernem
Weerspreuken en gezegden over "het weer" zijn van alle tijden. Vroeger was er veel belangstelling voor weerspreuken. Boeren kenden deze weerspreuken uit hun hoofd. Ze lieten zich leiden door weerspreuken en raadpleegden deze spreuken voor het zaaien en oogsten van hun velden. Weerspreken bevatten veel waarheid en kloppen meestal wel.