Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2020  
 
Januari Februari
Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort van zwak zure, voedselarme, zandige bodems. Samen met gewone brem groeit ze in extensief begraasde of slechts nu en dan gemaaide, schrale graslanden met opslag van struiken. De soort lijkt in Vlaanderen lichtjes achteruit te gaan en is momenteel vrij zeldzaam. Bijen komen veel af op de goudgele, geurende bloemen
.Foto : Miseriebocht - Sint-Joris Beernem
Tijdens deze februarimaand, tevens een schrikkelmaand , raasden de stormen met namen Ciara, Dennis en Ellen, met windsnelheden boven de negentig km/h over onze contreien. Stormen met weercode oranje. Bijgevolg , veel omgewaaide bomen, afgebroken takken en weggewaaide dakpannen, reklamepanelen,....
Een maand met kil, grijs en nat hondenweer met sneeiuw in de Ardennen.
 
Maart April

Stevige windstoten kwamen voor begin deze maand.Vooral de storm van 10 maart was hevig met zware windstoten in het grootste deel van de Benelux.Twee verliefde knobbelzwanen die elkaar lieflijk begroeten. Beide partners van een broedpaar zijn elkaar meestal een leven lang trouw. Sterft een van beide vogels, dan zoekt de ander soms pas na enkele jaren een nieuwe partner.
Foto : Overmere - Donk
Zomerse dagen in deze maand. Zodra in het voorjaar de temperatuur stijgt, meestal in maart,april, komt de gehoornde metselbij uit. Zoals bij veel ander solitair levende bijen, komen eerst de mannetjes uit en enige tijd later de vrouwtjes. Door haar tolerantie voor koude is ze een van de eerste bijensoorten die in het voorjaar te zien is.De Gehoornde metselbij is een vrij algemene bijensoort die haar nest in allerlei holle ruimtes maakt. Ze is dan ook gemakkelijk in bijenhotels aan te treffen. Foto:eigen tuin
 
Mei

Juni

Een "zomerse" maand met zomerse temperaturen van rond de 25 ° C. Een uiterst droge droge maand zonder een druppel regen. DROOG DROOG DROOG DROOG.
Deze maand staat de vingerhoedskruid in vlolle bloei en wordt veelvuldig bezocht door hommels.
De hommels moeten in de bloemkroon kruipen om bij de nectar te kunnen komen. Soms wordt echter een gaatje in de bloemkroon gebeten om zo bij de nectar te kunnen komen. Een plant kan meer dan negentig bloemen hebben en duizenden zaadjes.. Foto : eigen tuin
De koninginnenpage behoort tot de familie van de grote pages en is onze grootste inheemse dagvlindersoort. Met zijn prachtig geelzwart gekleurde vleugels, is hij ook één van de mooiste vlindersoorten die we hier te zien krijgen. In Vlaanderen kan de koninginnenpage bijna overal gezien worden, enkel in delen van West-Vlaanderen lijkt hij te ontbreken. De koninginnenpage vliegt in lage dichtheden en is nergens talrijk. Foto : Beeweg - Zaffelare - Meer foto's
 
Juli Augustus
De boomkikker houdt van water. Liefst omgeven door een struikachtige begroeiing en bomen. In tegenstelling tot andere kikkers zit de boomkikker graag in de zon. Je kan hem al zonnend spotten op struiken. Hierbij sluit hij de ogen om te slapen. Zo is hij ook beter gecamoufleerd. Boomkikkers zijn in de schemering en 's nachts actief. Dan jagen ze op voedsel. Boomkikkers komen in Vlaanderen slechts voor op zeer versnipperde locaties.In Nederland echter is de soort zeldzaam.
Foto : Dieteren - Nederlands Limburg
Wilde hop werkt zich elk jaar weer enthousiast uit de grond omhoog om het (voorlopig) tuinhek en de dichtstbijzijnde haagplantjes te omwikkelen. Dat gaat snel: de gemiddelde groeisnelheid op zonnige dagen is 10 cm, ofwel 1 centimeter per uur zon. Iedere winter verdwijnt hij weer, want de bovengrondse delen van hop sterven af in de herfst. Wilde hop wordt overigens zelden voor het brouwproces gebruikt, daar zijn commerciëel interessantere varianten in gebruik, die elk een typische smaak geven. Foto : eigen tuin
 
September October
Dankzij de aankoop van enkele nieuwe percelen natuurgebied is natuurreservaat het Molsbroek uitgebreid tot 122 hectare natuurgebied of omgerekend 183 voetbalvelden. Minister Demir heeft 'Groot Molsbroek' eerder dit jaar erkend als natuurreservaat en tevens de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd. Foto : Hamputten - Lokeren De herfst of het najaar is een van de vier seizoenen. De Germaanse wortel harbista werd in het Oudhoogduits herbist, in het Middelhoogduits herbest en in het Oudfries en Middelnederlands hervest. Ook het Engelse woord harvest ("oogst") is verwant met onze naam voor dit seizoen.
Struiken en bomen hebben uit hun bloemen van het voorjaar zaden en vruchten gemaakt. Sommige zaden zijn door de wind meegenomen, verspreid door het wegspringen van de zaden
Foto : eigen tuin
 
November December
Het gallowayrund dankt zijn naam aan het gelijknamige graafschap in Schotland. Dit hoornloos rund met een uitstekende vleeskwaliteit werd daar enkele honderden jaren geleden geselecteerd.
Het gallowayrund is zeer goed aangepast aan het leven buiten en vraagt weinig zorg. Het graasgedrag van galloways is zeer verscheiden. Ze eten zowel (groffe) grassen als bramen, takken, twijgen,... Doordat het niet enkel grassen eet en sommige delen meer of minder begraast neemt de diversiteit van het landschap toe. Foto : Heidebos - Moerbeke Ws

2020 kwam uit op plaats 2 warmste jaren (vanaf 1706) en op plaats 4 zonnigste jaren vanaf de metingen vanaf 1901. Het weer in december was erg koud met temperaturen tussen de 3°C en 6°C graden. Nadat de velden en akkers zijn geoogst zijn de reeën meer zichtbaar.
De ree is geen grazer zoals een hert, maar een 'knabbelaar': het dier eet bramen, bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen.
Foto : Persijzer - Zaffelare

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2014