Iedere maand komt er een foto bij op deze pagina
met als thema :
"Foto van de maand"

 

Een foto gekozen uit een reeks foto's , genomen tijdens deze maand.

  2018  
 
Januari Februari

Abnormaal hoge temperaturen en slechts 1 vorstdag.
Januari was een uitzonderlijk sombere en abnormaal warme maand voor Ukkel.
Grijze maand met veel , veel .... regen. Veel "verzopen" akkers en weilanden.
Foto: Zevergem - Vredespad - Dode arm van de Schelde

Na een 'zacht' begin van de maand kregen we de laatste week af te rekenen met een "polaire vortex".
Een ijsweek met temperaturen onder nul, zowel overdag als 's nachts.Dit met een pittige ijswind uit het noorden. Op de laatste dag van deze korte maand noteerde de KMI de koudste 28 februaridag . Vele meren, vijvers, .... lagen dan hoedanook dichtgevroren. Foto : Provinciaal Domein - Wachtebeke

 
Maart April
Wilgenkatjes verschijnen al vroeg in het voorjaar aan de wilg. Salix of wilg staat symbool voor nieuw leven. Maar dat kan de populariteit van de wilgenkatjes niet verklaren. Het hoge knuffelgehalte misschien wel.Traditioneel zijn de wilgentakken vooral populair tijdens Kerst en Pasen.De katjes leveren namelijk massaal veel nectar en stuifmeel waaraan de vroeg vliegende insecten zoals enkele dagvlinders maar vooral zandbijen en andere solitaire bijen, zweefvliegen zich tegoed doen.

Een warme aprilmaand met 5 "zomerdagen" met temperaturen boven de 25°C. Verscheidene 'dagrecords' werden verbroken door de hoge temperaruren. Een abnormale aprilmaand.De natuur wist het niet waar het had. Op een week tijd kwam de natuur tot leven, met prachtige bloesems en bloemenpracht.
Foto : Miseriebocht Beernem

 
Mei Juni

Zomerse dagen in deze meimaand. De akkerhommel is op zoek naar voedsel. De vele irissen en de varianten met hun mooie bloemen zijn de leveranciers van nectar. De draden wijzen hommels de weg naar de diep in de bloem verborgen honingklieren. Onderweg hierheen krijgt het insect stuifmeel op de rug. Deze bloemen hebben de originele kleuren van de regenboog, als herinnering aan een Griekse godin.

10 Zomerse dagen in juni. Net geen hittegolf > 4 hittedagen. Het graan rijpt op de velden in de blakende zon. Deze landbouwer 'beschermt' zijn oogst met een opmerkelijke vogel. Een nagemaakte roofvogel moet de belagers, zoals, de bosduif, kauwen, spreeuwen ed. wegjagen. Deze magnefieke vogelverschrikker vliegt als een echte havik. Gezien in op een tarweveld in Moerbeke..

 
Juli Augustus
Op een na de warmste maand juli sinds de metingen .De zon maakte overuren en er was nauwelijks neerslag. Dit met een extra lange hiitegolf. Met als gevolg : droog, overal droog met spoeiverbod voor bijna iedereen. Deze jonge blauwe reiger kreeg het ook lastig . Het waterpeil in Paardewei - Berlare zakte zienderogen.

De grote kaardebol of wilde kaardebol (Dipsacus fullonum, synoniem: Dipsacus sylvestris), Op het eerste zicht lijken kaardenbollen op distels, maar ze zijn er niet mee verwant. De grote kaardenbol kan bijna 2 meter hoog worden en heeft bloemhoofdjes die van binnen naar buiten in twee ringen in bloei komen. Foto : Miseriebocht - Beernem

 
September October

Ons luchtruim wordt momenteel doorkruist door miljoenen trekvogels. De trekkende lepelaars rusten onderweg op verschillende plekken om weer op krachten te komen. Die rustplekken zijn van levensbelang voor trekvogels. Hoe langer de reis, hoe langer de lepelaars nodig hebben om tussendoor op krachten te komen. In totaal kan de hele trektocht wel twee maanden duren. Foto : Natuurpark Het Zwin

Tussen 1961 en 1974 werden vele oude houten gebouwen uit de Zaanstreek met diepladers naar het uitbreidingsplan Zaanse Schans gebracht en in oude luister hersteld. Ook enkele molens werden naar hier verplaatst. Ook later zijn regelmatig gebouwen naar de Zaanse Schans verhuisd.De buurt is in 1961 vernoemd naar de schans die Diederik Sonoy, gouverneur in dienst van Willem van Oranje, in 1574 liet bouwen om de Spaanse troepen tegen te houden. Foto : Zaanse schans vanop Julianabrug

 
November December

Het habitat van de pijlgifkikkers in het regenwoud van Brazilië vemindert met de dag meer en meer. Door de enorme boomkap verdwijnen er dagelijks voetbalvelden biotopen voor deze diertjes.
Epipedobates tricolor gespot op de jubileumtentoonstelling van Betta Buggenhout.

Eén van de vele wintergasten in België is de kramsvogel.Ook wel tsjakker of tsjaklijster genoemd.'s Zomers broedt de kramsvogel in kolonies in het noorden van Europa en in Azië, waar hij zich vooral voedt met allerlei ongewervelden. Het winterkwartier bevindt zich in de zuidelijkere delen van Europa en Azië en in Noord-Afrika. Hier voedt hij zich voornamelijk met vruchten en zaden.Zijn verzot op bessen . Foto: kramsvogel in eigen tuin.