24     Vogels in de (v)lucht
   

14.10.2016 Biervliet (Nl) - Natuurgebied Braakman Noord   Wilde eend Anas platyrhynchos    
-