Vissen      
     
 

Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. De meeste vissen zijn koudbloedig, maar sommige grotere soorten vertonen warmbloedige trekjes. Vissen komen over de hele wereld voor, er zijn momenteel ruim 32.000 soorten, in meer dan 500 families onderverdeeld en er wordt met regelmaat een nieuwe soort ontdekt.

De vis heeft ook een belangrijke cultuurhistorische en symbolische betekenis.

Vissen zijn op vele manieren in te delen: taxonomie, grootte, giftigheid, hoe ze eruitzien, waar ze van afstammen, hoe ze zich voeden, de manier van voortplanten, levensduur, voortbewegen, zicht, in welk milieu ze leven en naar gebruik door de mens.

   
     
   
   
 

Ingedeeld naar milieu onderscheiden we:
- zoetwatervissen: komen voor in plassen, beken, rivieren en andere stromen;
- brakwatervissen: komen voor in mangroves en overgangsgebieden tussen zee en rivieren;
- zoutwatervissen: komen voor in zee├źn en saliene milieus.

Daarnaast zijn er anadrome vissen (bijvoorbeeld zalm), die opgroeien in zout water en zich voortplanten in zoet water.
Katadrome vissen zijn vissen die zich in zee voortplanten en opgroeien in zoet water, zoals de paling.


  De vis komt veel voor als symbool en wordt in de beeldhouwkunst ook gebruikt als attribuut van de afgebeelde persoon.
Verder worden vissen toegepast op wapenschilden en versierselen.
Het zogenaamde visblaasmotief is een ornament in de middeleeuwse (raam)traceringen en vertoont enige gelijkenis met een visblaas.
 
 

De vissen van de zee
Zwemmen met de stroming mee
De vissen van het koraal
En de vissen zijn heel sociaal
Heel sociale vissen
De vissen die kunnen we echt niet missen

Greetje