Zelzatebrug
      1 / 29     20 september 2015


De Zelzatebrug is een brug in de Kanaalstraat in het Belgische Zelzate. De brug overspant het Kanaal Gent-Terneuzen en vormt de schakel tussen het oostelijk en westelijke deel van Zelzate. Ze maakt deel uit van de Gentse ring, de R4 die ter plekke echter een lokale weg binnen de bebouwde kom is.

Het meeste doorgaande verkeer maakt gebruik van de zuidelijker gelegen Zelzatetunnel in de E34-A11. ADR-verkeer of verkeer van gevaarlijke stoffen is echter verboden door de tunnel, dus deze gebruiken nog wel de brug. De brug wordt ook nog gebruikt voor lokaal verkeer en als omleiding bij werken of ongevallen in de tunnel.

Een basculebrug is een beweegbare brug.

Bij een basculebrug gaat het brugdek open en dicht, door te roteren om de horizontale as haaks op het wegdek van de brug. Aan de ene kant van het draaipunt zit het brugdek, aan de andere kant van het draaipunt zit het contragewicht.
De basculebrug is de opvolger van de ophaalbrug. Het belangrijkste verschil tussen deze twee bruggen is dat de basculebrug één draaipunt heeft en de ophaalbrug twee. Bij de ophaalbrug is aan het ene draaipunt het brugdek verbonden en aan het andere draaipunt het contragewicht. Bij de basculebrug zijn contragewicht en brugdek aan hetzelfde draaipunt verbonden.

 

   
Bron : Wikipedia