Brug Sas van Gent
      1 / 30     31 oktober 2016

De Brug Sas van Gent of Sas van Gent Brug, is een draaibrug gelegen in de niet-autosnelweg N683 bij de Zeeuwse plaats Sas van Gent in de provincie Zeeland. De brug overspant het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

De Brug Sas van Gent is uitgevoerd als draaibrug met een vakwerkconstructie. Verder zijn er aanbruggen die een deel van het kanaal en de wegen op beide oevers overspannen. Kenmerkend is het verhoogde bedieningshuis voor de brugwachter. Het kanaal is ter plaatse circa 170 meter breed. Het draaigedeelte van de brug is ongeveer 155 meter lang en de totale overspanning komt uit op circa 320 meter. Het brugdek is circa 22 meter breed. De doorvaarthoogte in gesloten toestand bedraagt ongeveer 6 meter bij een kanaalpeil NAP + 2.13 meter.
De brug lijkt wat betreft uiterlijk sterk op de noordelijker gelegen Sluiskilbrug. Beide bruggen worden beheerd door Rijkswaterstaat.

Over de brug loopt de N683 met 1x2 rijstroken. Verder is de brug voorzien van een vrijliggende fietspad aan de noordzijde. Aan de zuidzijde is een ongebruikte voorziening voor langzaam verkeer hoewel er slechts een smal tegelpad op is aangesloten.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is opengesteld rond 1820. Bij Sas van Gent lag destijds een sluis in dit toen slechts 24 meter brede kanaal. Het kanaal is hierna tweemaal verbreed. De eerste verbreding werd in 1885 voltooid waarbij ten oosten van de oude sluis een bredere nieuwe sluis werd gegraven. In de jaren 60 volgde de tweede verbreding om het kanaal voor grote zeeschepen geschikt te maken. Bij Terneuzen kwam een grote nieuwe sluis om de grotere schepen te kunnen schutten. Bij Sas van Gent kwam het bredere en diepere kanaal ten oosten van de oude sluizen te liggen. Bij Sas van Gent was ook geen noodzaak meer voor een sluis en de ruimte was nodig voor de toerit naar de nieuwe brug. Om deze reden zijn de oude sluizen deels gedempt.

Hoewel het aantal brugopeningen en wachttijden overeen komen met de Sluiskilbrug is de hinder hiervan stukken minder. Sas van Gent heeft in noordelijke en zuidelijke richting een redelijke ontsluiting via de N252. De verkeersintensiteiten op de N683 liggen een stuk lager dan over de Sluiskilbrug. In zuidelijke richting ligt de Belgische grens vlakbij en is de Belgische E34 met de Zelzatetunnel snel te bereiken.

   
Bron : Wikipedia