Astene Sas
      1 / 13     11 september 2017


Op de Leie ligt het sluizencomplex "Astene Sas", met een oude ophaalbrug. Deze zijn beschermd sinds 1994, net als de onmiddellijke omgeving. Vroeger moest het scheepsverkeer op de Leie enkele kilometers omvaren op een meander in de rivier. Rond 1860-1870 werd een doorsteek van 300 meter gegraven, en de meander werd afgesloten. Op de doorsteek kwamen een stuw en een sluis. De ophaalbrug dateert van 1896. De Oude Leie vormt nu een groen gebied, met recreatiemogelijkheden. Het gebied binnen de meander ligt in Astene, dat aan de andere kant van de oude rivierarm in Bachte-Maria-Leerne.


   
Bron : Wikipedia