Daknamse meersen
    1 / 36      
Domein : Daknamse meersen
Provincie : Oost Vlaanderen
Ingang 1 - Parking 1  
   
   
   
Beheer : Natuurpunt
Kaart : Link
Links :

Natuurpunt

 

 

Kenmerkend voor de Daknamse Meersen is zijn kleinschalige landschap: kleine percelen hooiland en grasland worden begrensd door grachten met open water of begroeid met verlandingsvegetaties, al dan niet omzoomd door knotwilgen en elzenstruiken. Het gebied herbergt bovendien enkele zeldzame plantensoorten.

Ten noorden van de bebouwde kern van Lokeren en ten oosten van de Durme ligt het meersengebied van Daknam. De Daknamse Meersen liggen in het valleigebied van de Durme en hebben een vrij scherpe begrenzing met stuifzandgebieden. Het zuiden en het oosten van die stuifzanden zijn bij de Lokerenaars het best bekend als de Daknamse bossen. Het grootste gedeelte is ingenomen door villabouw langs de Daknammolenstraat. Langs de Kriktestraat bestaat een overgang naar de landduinen die niet bebouwd is.

   
   
  Bron : Natuurpunt