Herdenkingsmunten 2 Euro Vaticaanstad
 
  Elk land van het eurogebied mag één keer per jaar een herdenkingsmunt van € 2 uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van € 2. Wat de munten onderscheidt, is hun herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van € 2 kan worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Zij zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Dit betekent dat zij net als iedere andere euromunt kunnen worden gebruikt en moeten worden geaccepteerd.
De meeste van deze munten herdenken historische gebeurtenissen of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis. De allereerste herdenkingsmunt van € 2 werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene.
 
Jaar van uitgave      

 

2016 Het Heilig Jaar Jubileum van Barmhartigheid
       
   

 


 
  Datum uitgifte :

 

 
  Oplage :    
Naar Top      
2016 200-jarig bestaan van het korps der Vaticaanse Gendarmerie
       
   

 


 
  Datum uitgifte :

 

 
  Oplage :    
Naar Top      
2015 VIII Wereldgezinsdagen in Philadelphia
       
 

 

Het ontwerp toont twee gezinnen die symbolisch de hele wereld omarmen. Bovenaan staat het jaar van uitgifte: "2015". Links staat de naam van de kunstenaar "C. Principe". Het muntteken R staat op de arm van een gezinslid aan de rechterkant. In een cirkel rond de afbeelding staan de inscripties "VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE" (de 8e Wereldbijeenkomst van Gezinnen), van links naar rechts, en "CITTA' DEL VATICANO" onderaan. Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


 
  Datum uitgifte :

6 oktober 2015

 
  Oplage : 122.000  
Naar Top      
2014 25ste Verjaardag van de val van de Berlijnse muur
       
 

Op de voorgrond zijn enkele bakstenen van de deels ingestorte Berlijnse Muur afgebeeld, met de formulering "XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989-2014" (vijfentwintigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur 1989-2014) op de bakstenen geschreven. In het midden is een olijftak te zien, in een opening tussen de bakstenen en een stuk prikkeldraad. Op de achtergrond staat de Brandenburgse Poort. Bovenaan staan de woorden "CITTA' DEL VATICANO" ingegraveerd. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


 
  Datum uitgifte :

14 october 2014

 
  Oplage : 103.000  
Naar Top      
2013 Wereldjongerendagen - Rio de Janeiro
       
 

 

Speciale 2 euromunt in het teken van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro.

De munt toont enthousiaste jongeren en het beroemde standbeeld "Cristo Redentor".

Op de munt is het bekendste monument van Rio de Janeiro afgebeeld, Christus de Verlosser, met een aantal jongeren om het standbeeld heen. Bovenaan, in een halve cirkel, de inscriptie "XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013". Rechts het muntteken "R" en de naam van de ontwerper "P DANIELE". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


 
  Datum uitgifte :

15 oktober 2013

 
  Oplage : 115.000  
Naar Top      
2013 Sede Vacante MMXII
       
 

 

Speciale 2 euromunt in het teken van de pausloze periode tussen het aftreden van Benedictus en de verkiezing van de nieuwe paus Franciscus.

De munt toont het wapen van de Camerlengo. Dit is de kardinaal die tijdens de Sede Vacante de tijdelijke plaatsvervanger van de paus is.

Daarboven het embleem van de Apostolische Kamer, twee kleine kruisen, en de woorden "CITTÀ DEL VATICANO" aan de linkerzijde en "SEDE VACANTE MMXIII" aan de rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 


  Datum uitgifte :

3 juni 2013

 
  Oplage : 125.000  
Naar Top      
2012 Zevende Wereldgezinsdagen - World Family Meeting
       
 

Op het binnenste gedeelte van de munt is een gezin afgebeeld met op de achtergrond de kathedraal van Milaan, de organiserende stad. De Wereldgezinsdagen worden elke drie jaar gehouden om te onderstrepen dat het gezin van alle mensen is: het gezin is universeel en draagt overal ter wereld bij aan het menselijke in de samenleving. Rond de afbeelding van het gezin staan in het Italiaans de naam van het evenement en van Vaticaanstad, plus het jaartal 2012. Het muntmerk R is tussen het jongetje en zijn moeder te zien.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

 

 


 
  Datum uitgifte :

16 oktober 2012

 
  Oplage : 115.000 Lijst Muntmeestertekens
Naar Top      
2011 26ste Wereldjeugddag - Madrid
       
 

 

 

In het binnenste deel van de munt is een aantal vlaggende jongeren weergegeven, samen met het muntteken "R" en het jaar "2011". Deze elementen worden omringd door de Romeinse cijfers "XXVI" en de letters "G.M.G", de afkorting van Giornata Mondiale della Gioventù (Wereldjeugddag) (bovenrand) en door de naam van het uitgevende land, "CITTA' DEL VATICANO" (onderrand).

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.


 
  Datum uitgifte :

18 oktober 2011

 
  Oplage : 115.000  
Naar Top      
2010 Het jaar voor priesters
       
 

 

Met de munt wordt stilgestaan bij het Jaar voor priesters, uitgeroepen door Paus Benedictus XVI voor de periode 19 juni 2009-19 juni 2010, dat werd afgesloten met een internationale bijeenkomst van priesters die werd bijgewoond door de Paus. Dit ter gelegenheid van de 150ste sterfdag van Jean Baptiste Marie Vianney.
De munt toont een herder die een lam uit de bek van een leeuw trekt.

 


 
  Datum uitgifte :

12 oktober 2010

 
  Oplage : 115.000  
Naar Top      
2009 Internationaal Jaar van de Astronomie
       
 

 

Deze munt is uitgegeven ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Astronomie , bedacht door de International Astronomical Union (IAU) en UNESCO.. Het binnengedeelte van de munt is een allegorische voorstelling van de geboorte der sterren en planeten, en toont daarnaast enkele astronomische instrumenten. Het ontwerp is geïnspireerd op de fresco's van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel.


 
  Datum uitgifte :

18 november 2009

 
  Oplage : 106.084  
Naar Top      
2008 Paulusjaar - 2000ste verjaardag van zijn geboortedag
       
 

 

 

Op de munt is de bekering van Sint Paulus op de weg naar Damascus (op de achtergrond) afgebeeld. Verblind door een hemels licht valt hij van zijn steigerende paard. Links van de afbeelding staat het land van uitgifte, "CITTÀ DEL VATICANO", rechts het opschrift "ANNO SANCTO PAULO DICATO" en het jaar "2008", het muntteken "R" en de naam van de kunstenaar, "VEROI". Onder de afbeelding staan de initialen van de graveur, "L.D.S. INC.", Luciana De Simoni. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

 
  Datum uitgifte :

16 oktober 2008

 
  Oplage : 106.084 Paulusjaar
Naar Top      
2007 80ste verjaardag van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI
       
 

 

 

In het midden van de munt staat het naar links gerichte profiel van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI afgebeeld. Het opschrift 'BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX CITTA' DEL VATICANO' is langs de buitenrand van het middengedeelte van de munt gegraveerd. Links van de afbeelding bevinden zich het muntteken 'R', het jaar van uitgifte '2007', en de initialen van de graveur 'M.C.C. INC.'; de naam van de kunstenaar, 'LONGO', staat aan de rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

 
  Datum uitgifte :

23 oktober 2007

 
  Oplage : 100.000  
Naar Top      
2006 500 jaar Zwitserse Garde
       
 

 

Op de munt is een Zwitserse Gardist te zien die de eed van trouw aan de paus aflegt. In een halve cirkel rond de gardist is het opschrift "GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA" te lezen. Onder de vlag is de naam van de uitgevende staat "CITTÀ DEL VATICANO" weergegeven. Aan de linkerzijde, boven de signatuur van de graveur "O. ROSSI" langs de vlaggenstok, staat het jaartal "1506". Rechts boven het muntteken "R" staat het jaartal "2006". Langs de buitenrand zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. 
  Datum uitgifte :

9 november 2006

 
  Oplage : 100.000  
Naar Top      
2005 20ste Wereldjeugddag - Keulen
       
 

 

In het midden van de munt staat de kathedraal van Keulen afgebeeld, met daarboven een komeet. Langs de bovenkant van het middengedeelte staat in een boog het opschrift "XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ", onderbroken door de staart van de komeet en twee van de torenspitsen, waarvan er een in de buitenrand van de munt reikt. In het bovenste deel van de buitenrand staan twaalf sterren afgebeeld in een boog, bovenaan onderbroken door het jaar van uitgifte (2005) en het muntteken "R". Onder de centrale afbeelding van de kathedraal staat in de buitenrand in een halve cirkel het opschrift "CITTÀ DEL VATICANO".


 
  Datum uitgifte :

6 december 2005

 
  Oplage : 100.000 Lijst Muntmeestertekens
Naar Top      
2004 75ste Verjaardag van de stichting van Vaticaanstad
       
 

 

Op het binnenste gedeelte is een schematische voorstelling afgebeeld van de ommuring van Vaticaanstad met de Sint-Pietersbasiliek op de voorgrond. Eveneens op het binnenste gedeelte staan de opschriften "75o ANNO DELLO STATO" en "1929-2004" alsmede, in kleinere letters, de naam van de ontwerper "VEROI" en de initialen van de graveur "L.D.S. INC.". Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie en het opschrift "CITTA' DEL VATICANO".

 
  Datum uitgifte :

15 december 2004

 
  Oplage : 100.000  
Naar Top