Herdenkingsmunten 2 Euro Slowakije
 
  Elk land van het eurogebied mag één keer per jaar een herdenkingsmunt van € 2 uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van € 2. Wat de munten onderscheidt, is hun herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van € 2 kan worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Zij zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Dit betekent dat zij net als iedere andere euromunt kunnen worden gebruikt en moeten worden geaccepteerd.
De meeste van deze munten herdenken historische gebeurtenissen of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis.
De allereerste herdenkingsmunt van € 2 werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene.
 
Jaar van uitgave      
2018 25 jaar Slowakije
       
 

Slowakije was tot 1918 een deel van de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie. Van 1918 tot 1993 was het samen met Tsjechië ; het land Tsjecho-Slowakije. Dit omdat in beide landen nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken. De Slowaken wilden graag een eigen natie vormen en dit werd op 1 januari 1993 een feit! Het land Slowakije was vanaf dat moment een eigen land en voerde op 1 januari 2009 zelfs de Euro in! In het jaar 2018 is het 25 jaar geleden dat Slowakije een zelfstandig land is geworden en om dit te vieren heeft Slowakije een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op deze prachtige 2 Euromunt ziet men het land Slowakije afgebeeld wat als het ware de Poort van Europa binnen treedt. Rondom deze Regenboogpoort ziet men ook het Euroteken met daaromheen de Europasterren. Verder ziet men het wapen van Slowakije en de datum 1.1.1993 en het jaartal 2018. De landsnaam Slovenska Republika (Republiek Slowakije) ziet men in een deel van een cirkel aan de linker onderkant van de munt.

 
  Datum uitgifte :

 

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2017 500 jaar bestaan van de Universiteit Istropolitana
       
 

In het jaar 1467 werd door Koning Matthias Corvinus de Universiteit Istropolitana opgericht. Deze Universiteit was de eerste Universiteit van Slowakije gevestigd in Bratislava.
Istropolitana heet in het Grieks Istropolis en dat betekent Donau Stad = Bratislava.

In het jaar 2017 is het 550 jaar dat deze Universiteit is opgericht en ter herinnering hieraan heeft Slowakije een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de munt ziet men een aantal zittende figuren, een docent met twee leerlingen. Op de achtergrond ziet men het gebouw van de Universiteit Istropolitana. Deze Universiteit bestaat overigens niet meer. Links boven aan de munt ziet men een Medaillon met de afbeelding van Koning Matthias Curvinus. Verder ziet men de tekst Univerzita Istropolitana en het jaartal 1467. Aan de onderkant van de munt ziet men de Landsnaam Slovensko (Slowakije) en het jaartal 2017.

  Datum uitgifte :

januari 2017

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2016 Eerste voorzitterschap Europese Unie van Slowakije
       
 

In het midden van het ontwerp is het wapenschild van de Slowaakse Republiek prominent afgebeeld tegen een achtergrond van dynamische middelpuntzoekende lijnen, die de positie en het belang van de Republiek Slowakije tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie weergeven. Rechts van het wapen van de Slowaakse Republiek staat het jaartal "2016". Langs de rand van de binnenste cirkel staan de naam van het land "SLOVENSKO" (Slowakije) en de inscriptie "PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ" (Slowaaks voorzitterschap van de Raad van de EU), van elkaar gescheiden door grafische symbolen. Het muntteken van de munt van Kremnica - de letters "MK" tussen twee muntstempels - en de gestileerde initialen van de ontwerper van de nationale zijde, Vladimír Pavlica, "VP", staan in het onderste deel van het ontwerp. Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

  Datum uitgifte :

7 maart 2016

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2015 30e verjaardag van de Europese vlag
       
 

 

Op de munt is de EU-vlag weergegeven die symbool staat voor een verbond tussen volkeren en culturen met een gemeenschappelijke visie op en gemeenschappelijke idealen voor een betere toekomst. Twaalf sterren veranderen in menselijke figuren die de geboorte van een nieuw Europa omarmen. Rechts bovenaan staan in een halve cirkel het land van uitgifte en de jaartallen "1985-2015". Onderaan rechts staan de initialen van de ontwerper (Georgios Stamatopoulos). Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 
  Datum uitgifte :

24 september

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2015 200ste geboortedag van Ľudovít Štúr
       
 

Op de beeldenaar staat een portret van Ľudovít Štúr. Rechts van het portret, parallel met de rand van het binnenste gedeelte van de munt, bevinden zich het jaar van uitgifte "2015" en, verder langs de rand, de naam van de uitgevende staat "SLOVENSKO". Links van het portret, parallel met de rand van het binnenste gedeelte, staan de data van de geboorte en het overlijden van Štúr "1815–1856" en, verder naar links langs de rand, de naam "ĽUDOVÍT ŠTÚR". Rechtsboven bevindt zich het muntteken van de munt van Kremnica (Mincovňa Kremnica), bestaande uit de initialen "MK" tussen twee muntstempels. Onderaan links zijn de gestileerde letters "IŘ", de initialen van de ontwerper, Ivan Řehák, te zien. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


  Datum uitgifte :

23 oktober 2015

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2014 10 jaar lid van de Europese Unie
       
 

In 2004 werd de Europese Unie uitgebreid met tien staten uit Zuid- en Oost-Europa.

In het midden van de nationale zijde staat in gestileerde letters "EÚ", de afkorting van de Europese Unie, met in de voorgrond het wapenschild van de Slowaakse Republiek erin verwerkt. Rechts in het binnenste gedeelte van de munt zijn de datum van de toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, "1.5.2004", en onmiddellijk daaronder het jaartal "2014" weergegeven. Langs de onderrand van het binnenste gedeelte wordt de naam van de uitgevende staat, "SLOVENSKO", vermeld en in een halve cirkel langs de bovenrand staat de inscriptie "10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE". Links onderaan staat het muntteken van de munt van Kremnica (de letters "MK" tussen twee muntstempels) en rechts onderaan staan de gestileerde letters "MP", de initialen van Mária Poldaufová, de ontwerpster van deze munt.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


  Datum uitgifte :

1 april 2014

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2013 1150ste verjaardag van het begin van de missie van Constantijn en Methodius in Groot-Moravië
       
 

 

Het binnenste deel van de munt toont de broers Constantijn (ook bekend als Cyrillus) en Methodius van Thessalonica aan weerszijden van het symbolische dubbelkruis dat op drie heuvels rust. Het kruis wordt bovendien vastgehouden als een bisschopsstaf, een combinatie van de symbolen van staat en christendom die het belang benadrukt van de missie van de twee broers, die bijdroeg aan de volledige soevereiniteit en legitimiteit van Groot-Moravië, de eerste Slavische staat in Midden-Europa. Constantijn houdt een boek op, dat staat voor onderwijs en geloof; Methodius is afgebeeld met een kerkgebouw, als symbool voor het geloof en het institutioneel christendom. Langs de onderrand van het binnenste deel van de munt staan, tussen scheidingstekens, de naam van het uitgevende land, "SLOVENSKO", en de jaartallen "863" en "2013". Langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt staan de namen "KONŠTANTÍN" en "METOD". De gestileerde initialen 'mh' (van de ontwerper, Miroslav Hric) staan direct links van de broers, direct rechts van hen staat het muntteken van de munt van Kremnica (de letters "MK" tussen twee muntstempels).

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.


  Datum uitgifte :

juli 2013

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2012 10 jaar chartale Euro
       
 

Burgers en inwoners van het eurogebied hebben het winnende ontwerp voor een nieuwe euromunt gekozen, die door alle landen van het eurogebied gezamenlijk zal worden uitgegeven om te herdenken dat het in januari 2012 tien jaar geleden is dat de eurobankbiljetten en euromunten zijn ingevoerd (chartaal). Op het web konden zij stemmen op een van de vijf ontwerpen die door een beroepsjury waren geselecteerd. De ontwerpen waren ingezonden voor een ontwerpwedstrijd waaraan burgers uit alle landen van het eurogebied konden deelnemen.
Het winnende ontwerp symboliseert de manier waarop de euro in de afgelopen tien jaar een munt van mondiaal belang is geworden, maar ook de rol ervan in het dagelijks leven. Verschillende aspecten daarvan zijn afgebeeld: mensen (een gezin van vier), handel (een schip), industrie (een fabriek) en energie (windkrachtcentrales).
De munt is een ontwerp van Helmut Andexlinger, een beroepsontwerper werkzaam bij de Oostenrijkse munt.

 


  Datum uitgifte :

2012

 
  Oplage :    
Naar Top      
2011 20 jaar Visegrad-groep
       
 

 

In het binnenste gedeelte van de munt worden de omtrekken weergegeven van vier Midden-Europese landen - Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije - met daaroverheen een samengestelde V als symbool van de Visegrad-groep, een regionaal samenwerkingsverband dat ook bekend staat als de Vier van Visegrad of V4. De Visegrad-groep werd opgericht na een topbijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen in de stad Visegrad (Hongarije) op 15 februari 1991, voornamelijk met het oog op samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang voor het proces van Europese integratie.


  Datum uitgifte :

2011

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2009 20 jaar vrijheid en democratie
       
 

 

De munt toont een gestileerde klok met sleutels als klepels. De munt herinnert aan de demonstratie van 17 november 1989, toen demonstranten met hun sleutels rinkelden om het ontsluiten van deuren te symboliseren, een gebeurtenis die het begin vormde van de 'Fluwelen Revolutie' in het toenmalige Tsjechoslowakije. Onder de klok staat het teken van de kunstenaar en het muntteken van de Slowaakse Munt, Mincovňa Kremnica. Rondom de bel staat '17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA', de data '1989-2009' en de naam van het uitgevende land, 'SLOVENSKO'.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.


  Datum uitgifte :

november 2009

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2009 Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie
       
 

 

De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het €-teken overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij uitbreiding, de Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange geschiedenis van de handel en economische integratie in Europa.

De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van het land en het opschrift 'EMU 1999-2009' in de desbetreffende taal of talen.

Het ontwerp is uit vijf voorgedragen ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.


  Datum uitgifte :

2009

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top