Herdenkingsmunten 2 Euro Luxemburg
 

  Elk land van het eurogebied mag één keer per jaar een herdenkingsmunt van € 2 uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van € 2. Wat de munten onderscheidt, is hun herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van € 2 kan worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Zij zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Dit betekent dat zij net als iedere andere euromunt kunnen worden gebruikt en moeten worden geaccepteerd.
De meeste van deze munten herdenken historische gebeurtenissen of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis. De allereerste herdenkingsmunt van € 2 werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene.
 
   
Jaar van uitgave        
2018 150 jaar grondwet
       
 

Zon 150 jaar geleden was het weer een woelige tijd in Europa. Het Nederlandse parlement kwam in conflict met Koning Willem III en er was een discussie over Nederlands Limburg en Luxemburg.
De Luxemburgse grondwet van 1868 werd op 17 oktober 1868 aangenomen en Limburg kwam definitief bij Nederland. Uit die tijd stamt nog steeds het feit dat een Commissaris van de Koning in Limburg een Gouverneur is. De Groothertog van Luxemburg had veel macht conform deze grondwet. Hij kon het parlement benoemen en terug sturen, wetten aannemen en weigeren. Dit kwam in 2008 tot een bijzondere situatie inzake de Euthanasie regeling in Luxemburg. Om te herdenken dat de Luxemburgse Grondwet in het jaar 2018 precies 150 jaar oud is heeft Luxemburg een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de voorkant van de munt ziet men Groothertog Henri schuin naar rechts kijkend. Verder ziet men de jaartallen 1868 en 2018 met daaronder de tekst 150 Ans Constitution Du Grand-Duché de Luxembourg (150 Jaar Grondwet van het Groothertogdom Luxemburg). Verder ziet men de doorsnede van een opengeslagen boek. Opmerkelijk is dat het muntteken met ingang van het jaar 2018 is veranderd, men ziet boven het jaartal 2018 het leeuwtje van Luxemburg.

 
  Datum uitgifte :

Januari 2018

 
  Oplage : 300.000  
Naar Top      
2017 Willem III
       
 

Op 19 februari 1817 werd Willem III (In het Frans Guillaume III) geboren. Hij was van 17 maart 1849 tot zijn dag van overlijden 23 november 1890 Groothertog van Luxemburg en Koning van Nederland. Willem III was een bijzonder man, trok zich soms nergens wat van aan. Als hij met bemodderde schoenen het paleis in liep weigerde hij deze schoon te maken! Hij was getrouwd met Sofie van Wurtemberg. Dit was geen goed huwelijk. Na de dood van Sofie trouwde Willem III met Koningin Emma. Ze kregen éen dochter: Prinses Wilhelmina. In de Luxemburgse grondwet stond dat er alleen mannelijke opvolgers Groothertog konden worden. Willem III had alleen de latere Koningin Wilhelmina als opvolger en sinds 1890 is er een andere tak als opvolger van Willem III verder gegaan.
In het jaar 2017 is het 200 jaar geleden dat Willem III is geboren en om dit te herdenken heeft Luxemburg een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de rechterkant van de munt ziet men een afbeelding van Willem III voorzien van de tekst Guillaume III en het jaartal 1817. Aan de linkerkant van de munt ziet men een afbeelding van Groothertog Henri met verticaal zijn naam Henri geschreven. Aan de bovenkant van de munt ziet men ook verticaal het jaartal 2017 en aan de onderkant van de munt de tekst Grand-Ducs du Luxembourg.

 
  Datum uitgifte :

december 2017

 
  Oplage : 300.000  
Naar Top      
2017 50 jaar Vrijwillig leger
       
 

Het huidige Luxemburg bestaat sinds het jaar 1815. In het jaar 1817 werd het eerste leger van Luxemburg opgericht. Op 29 juni 1967 werd de legerstructuur veranderd in een vrijwillig leger. Het Luxemburgse vrijwillige leger bestaat uit ruim 1.000 soldaten. Men kent geen Luchtmacht of Marine. In het jaar 2017 is het 50 jaar geleden dat het vrijwillige Luxemburgse leger is opgericht. Om dit te herdenken heeft Luxemburg een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de munt ziet men in de Luxemburgse taal de tekst 50 Joar Freïwëllegen Arméi waarbij het logo van het Luxemburgse leger in de letter O van het woord Joar te zien is.
Verder ziet men een afbeelding van Groothertog Henri (Hendrik) naar rechts kijkend. Aan de bovenkant van de munt ziet men het jaartal 2017 met de Nederlandse Munttekens. Aan de onderkant van de munt ziet men de landsnaam Lëtzebuerg (Luxemburg).


  Datum uitgifte :

januari 2017

 
  Oplage : 300.000  
Naar Top      
2016 50ste verjaardag van de opening van de Groothertogin Charlottebrug
       
 

De beeldenaar toont de Groothertogin Charlottebrug, de voornaamste verbinding tussen het stadscentrum van Luxemburg en de stadswijk Kirchberg, waar de instellingen van de Europese Unie zijn gelegen. Op de afbeelding van de brug is de tekst "Pont Grande-Duchesse Charlotte" ("Groothertogin Charlottebrug") aangebracht en daaronder het jaartal "1966". Aan de bovenkant van de beeldenaar is het portret van Groothertog Henri van Luxemburg afgebeeld en aan de linkerzijde het jaar van uitgifte "2016". Onderaan staat de naam van het land van uitgifte "LUXEMBOURG". Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 

  Datum uitgifte :

6 mei 2016

 
  Oplage : 515.000  
Naar Top      
2015 125ste verjaardag van de dynastie Nassau-Weilburg
       
 

Links op de munt staat de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri en rechts, in cirkelvorm en in de chronologische volgorde van hun troonsbestijging, de afbeeldingen van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertogen Adolphe en Guillaume IV, Groothertoginnen Marie-Adélaïde en Charlotte en Groothertog Jean. Aan de rechterzijde van het ontwerp staat, eveneens in cirkelvorm, het opschrift "1890 — Dynastie Nassau-Weilbourg". Het land van uitgifte "Luxembourg" en het jaartal "2015" staan in verticale positie in het centrale gedeelte van het ontwerp. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 

  Datum uitgifte :

15 oktober 2015

 
  Oplage : 511.500 Koninklijke familie
Naar Top      
2015 30e verjaardag van de Europese vlag
       
 

 

Op de munt is de EU-vlag weergegeven die symbool staat voor een verbond tussen volkeren en culturen met een gemeenschappelijke visie op en gemeenschappelijke idealen voor een betere toekomst. Twaalf sterren veranderen in menselijke figuren die de geboorte van een nieuw Europa omarmen. Rechts bovenaan staan in een halve cirkel het land van uitgifte en de jaartallen "1985-2015". Onderaan rechts staan de initialen van de ontwerper (Georgios Stamatopoulos). Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 

 
  Datum uitgifte :

2 december 2015

 
  Oplage : 510.000  
Naar Top      
2015 15e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertog Hendrik
       
 

Op de munt staan de koppen van HH. KK. HH. Groothertog Henri en de Groothertogin, met daarboven het jaar van de troonsbestijging "2000", het land van uitgifte "Luxembourg" alsook het jaartal "2015". Onderaan op de beeldenaar staat de inscriptie "15e anniversaire de l'accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

 

  Datum uitgifte :

11 juni 2015

 
  Oplage : 517.500  
Naar Top      
2014 50 jaar Jean
       
 

 

Luxemburg heeft deze bijzondere 2 Euromunt 2014 "50 Jaar Jean" uitgegeven omdat het 50 jaar geleden is dat Jean (Jan) van Luxemburg Groothertog werd. Groothertog Jean (Jan) deed in het jaar 2000 afstand van de troon en zijn zoon Henri (Hendrik) is vanaf het jaar 2000 de Groothertog van Luxemburg.

Op de munt staat de tekst "50e anniversaire de l'accession au trône du Gran-Duc Jean") = 50e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertog Jan. Verder ziet men een afbeelding van Jean (Jan) en Henri (Hendrik) alsmede een Kroon. Verder ziet men het jaartal 1964 nog klein geschreven en het jaartal 2014 groot geschreven.


  Datum uitgifte :

6 januari 2014

 
  Oplage : 519.500  
Naar Top      
2014 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Luxemburg
       
 

De munt is geslagen ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de onafhankelijkheid van het Groothertogdom Luxemburg.
Het Verdrag van Londen dateert van 1839.

In het binnenste gedeelte van de munt is rechts het gelaat van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, naar rechts kijkend, afgebeeld, terwijl links, in verticale richting, de jaren "1839" en "2014" en de naam van het uitgevende land "LËTZEBUERG" zijn vermeld. Onderaan in het binnenste gedeelte van de munt staan de opschriften "ONOFHÄNGEGKEET" en "175 Joër".


De buitenrand van het 2-Euro muntstuk bevat zoals gebruikelijk de 12 sterren van de Europese vlag.

   Datum uitgifte :

november 2014

 
  Oplage : 514.000  
Naar Top      
2014 Volkslied "Ons Heemecht"
       
 

 


Speciale 2-euromunt in het teken van het Luxemburgse volkslied.

Titel van de hymne is Ons Heemecht, Luxemburgs voor Ons Vaderland.

De munt toont Groothertog Henry en de partituur van het lied.

Rechts in het binnenste gedeelte van de munt is het gelaat van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Hendrik, naar links kijkend, afgebeeld en links in het binnenste gedeelte is het volkslied in muziekschrift en in tekst weergegeven. Daarboven staat de tekst "Ons Heemecht". Onderaan in het binnenste gedeelte worden de naam van de uitgevende staat, "LËTZEBUERG", en het jaartal "2013" vermeld, met aan de ene zijde daarvan het muntteken en aan de andere zijde de initialen van de muntmeester. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.


  Datum uitgifte :

16 october 2013

 
  Oplage : 719.500  
Naar Top      
2012 Huwelijk van Willem met Stéphanie
       
 

 

Speciale 2 euromunt ter ere van het huwelijk tussen erfgroothertog Guillaume en gravin Stéphanie de Lannoy.

Het huwelijk vond plaats op 20 oktober in de Notre-Dame van Luxemburg.

Op de munt is het bruidspaar afgebeeld, samen met groothertog Henri.

De munt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt met gebruikmaking van Minted Photo Image.
  Datum uitgifte :

februari 2012

 
  Oplage : 500.000  
Naar Top      
2012 10 jaar chartale Euro
       
 

Speciale 2 euromunt ter ere van de tiende verjaardag van de euro. De munt is in deze tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler in de monetaire wereld.

De munt is een collectieve uitgifte van alle eurolanden en symboliseert het belang van de euro voor de burgers, de financiële wereld, industrie en innovatie.

Het ontwerp van de Oostenrijker Helmut Andexlinger is door burgers uit de EU gekozen door middel van een internetverkiezing.

Deze munt wijkt af van de overige munten in deze collectieve uitgifte, omdat de muntwet in Luxemburg voorschrijft dat het staatshoofd op de munten moet worden afgebeeld. Zowel groothertog Henri als het euroteken staan op de voorzijde. Om dit bijzondere effect te creëren is Multi View Minting toegepast door onze modelleur Juan José Sánchez Castaño. Hij toont de techniek in dit filmpje.

  Datum uitgifte :

februari 2012

 
  Oplage : 500.000 Chartale
Naar Top      
2012 100ste sterfdag van Willem IV van Luxemburg
       
 

 

Speciale 2 euromunt met de beeltenisen van groothertogen Henri I en Guillaume IV.

Het is in 2012 honderd jaar geleden dat Guillaume IV overleed.

Naast het dubbelportret zijn de contouren van de stad Luxemburg zichtbaar.

  Datum uitgifte :

februari 2012

 
  Oplage : 700.000  
Naar Top      
2011 90ste Verjaardag van Jan van Luxemburg
       
 

Speciale 2 euromunt ter ere van de Luxemburgse Prins Jan.

Deze munt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt.

 

 

  Datum uitgifte :

3 februari 2011

 
  Oplage : 750.000  
Naar Top      
2010 Wapen van Groothertog Henri van Luxemburg
       
 

Op deze speciale 2 euromunt staan het portret en het wapen van Groothertog Henri afgebeeld.

  Datum uitgifte :

14 januari 2010

 
  Oplage : 500.000  
Naar Top      
2009 90e Verjaardag van de troonsbestijging van Groothertogin Charlotte
       
 

2 euromunt ter ere van groothertogin Charlotte. Zij regeerde van 1919 tot 1964 en was de grootmoeder van de huidige groothertog Henri.

  Datum uitgifte :

15 januari 2009

 
  Oplage : 800.000  
Naar Top      
2009 Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie
       
 

De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het €-teken overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij uitbreiding, de Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange geschiedenis van de handel en economische integratie in Europa.

De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van het land en het opschrift 'EMU 1999-2009' in de desbetreffende taal of talen.

Het ontwerp is uit vijf voorgedragen ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.

Omdat op Luxemburgse munten het portret van groothertog Henri verplicht is, is deze munt geslagen met behulp van MultiView Minting. Van voren is het algemene ontwerp te zien, maar als de munt gekanteld wordt verschijnt het portret van Henri.

  Datum uitgifte :

15 januari 2009

 
  Oplage : 800.000  
Naar Top      
2008 Groothertog Henri met op de achtergrond het Kasteel van Berg
       
 

Op de munt zijn groothertog Henri en het Château de Berg, zijn officiële residentie, afgebeeld. Boven in het ontwerp staat het jaar van uitgifte, 2008, met daarnaast het muntteken en het teken van de graveerwerkplaats. Onder in het ontwerp is het woord „LËTZEBUERG” weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

  Datum uitgifte :

1 februari 2008

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2007 Groothertogelijk paleis en Groothertog Henri
       
 

De munt toont een afbeelding van Groothertog Henri voor een afbeelding van het Groothertoglijk Paleis. Het jaar van uitgifte, 2007, staat aan de linkerzijde, met het teken van de graveur erboven en het muntteken eronder. Het woord “LËTZEBUERG” staat aan de onderzijde van het ontwerp.

De 12 sterren van de Europese Unie staan langs de buitenrand van de munt.

  Datum uitgifte :

2 februari 2007

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2007 Verdrag van Rome
       
 

De munt toont het document met het Verdrag ondertekend door de zes oprichtingslanden tegen een achtergrond die herinnert aan de bestrating van de Piazza del Campidoglio in Rome (ontworpen door Michelangelo), waar het Verdrag op 25 maart 1957 werd ondertekend. De opschriften "Verdrag van Rome 50 jaar", "EUROPA" en de naam van het uitgevende land zijn weergegeven in de respectieve talen van het eurogebied of in het Latijn. De opschriften verschillen dus van land tot land, maar de afbeelding is hetzelfde.

Bij het Verdrag van Rome werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht, wat uiteindelijk heeft geleid tot de invoering van de euro in 1999 en de eurobankbiljetten en euromunten in 2002. De verjaardag zal worden gevierd op 25 maart 2007. De landen van het eurogebied hebben besloten de gelegenheid luister bij te zetten door gezamenlijk deze herdenkingsmunt uit te geven. Het ontwerp is geselecteerd na een wedstrijd die door de Europese munthuizen is gehouden.

  Datum uitgifte :

25 maart 2007

 
  Oplage : 2.000.000  
Naar Top      
2006 25e verjaardag van erfopvolger Groothertog Guillaume
       
 

De beeltenis van Groothertog Henri is geplaatst bovenop die van Groothertog Guillaume in het midden van de munt. Onder de beeltenissen bevindt zich het jaar van uitgifte, 2006, met de letter “S” en het muntteken. Boven de beeltenissen staat het woord “LËTZEBUERG”. Op de buitenste rand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie.

Geslagen in Frankrijk

  Datum uitgifte :

1 februari 2006

 
  Oplage : 1.000.000  
Naar Top      
2005 100e verjaardag van het overlijden van Groothertog Adolphe
       
 

In het midden van de munt staat de beeltenis van Groothertog Henri, naar rechts kijkend, bovenop de beeltenis van Groothertog Adolphe. Boven de beeltenissen staat de legende ‘GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG’. Onder hun respectieve beeltenissen staat ‘HENRI’, boven ‘* 1955’, en ‘ADOLPHE’, boven ‘† 1905”. Op de rand staan de twaalf sterren van de EU rondom het ontwerp tussen de letters van het woord ‘LËTZEBUERG’ en het jaar van uitgifte, 2005, waarbij het jaartal in het midden onder de beeltenissen staat en wordt geflankeerd door de letter ‘S’ aan de linkerzijde en het logo van Munt aan de rechterzijde.

  Datum uitgifte :

15 februari 2005

 
  Oplage : 2.720.000  
Naar Top      
2004 Profiel van Groothertog Henri en zijn monogram
       
 

Links op het binnenste gedeelte de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, naar rechts kijkend, en rechts het monogram van Groothertog Henri (speciale letter „H” met een kroon erboven). Rechts van het monogram staan in een halve cirkel de 12 sterren. Bovenaan staat het jaartal 2004, met het muntteken, de initialen van de graveur en het woord LËTZEBUERG. Aan de onderkant staan de woorden „- HENRI - Grand-Duc de Luxembourg -”.

  Datum uitgifte :

26 juli 2004

 
  Oplage : 2.447.000  
Naar Top