Herdenkingsmunten 2 Euro België
 
  Elk land van het eurogebied mag één keer per jaar een herdenkingsmunt van € 2 uitgeven. Deze munten hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone munten van € 2. Wat de munten onderscheidt, is hun herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de munt van € 2 kan worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Zij zijn wettig betaalmiddel in het hele eurogebied. Dit betekent dat zij net als iedere andere euromunt kunnen worden gebruikt en moeten worden geaccepteerd.
De meeste van deze munten herdenken historische gebeurtenissen of vestigen de aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis. De allereerste herdenkingsmunt van € 2 werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Athene.
 
Jaar van uitgave      
2021 Carolus V
       
 

Belgiê heeft een 2 Euromunt uitgegeven met als thema: Carolus V (Karel V). Keizer Carolus V werd geboren in het Gentse Prinsenhof op 24 februari 1500. Hij groeide uit tot één van de grootste heersers aller tijden, waarbij hij ook vele gebieden in Amerika en Azië onder zijn bewindt had. Ter vergelijking: zijn rijk was groter dan het Romeinse Rijk ooit is geweest! Keizer Carolus V liet in het jaar 1521 zijn eigen gouden Carolusgulden maken. Deze gouden Carolusgulden werd 500 jaar geleden gemaakt, vandaar dat de Koninklijke munt van België besloten heeft om hier een bijzondere 2 Euromunt over uit te geven. Op de voorkant van de munt ziet men een afbeelding van Keizer Carolus V naar links kijkend, om zijn hals draagt hij het juweel, genaamd: Orde van het Gulden Vlies. De originele gouden Carolusgulden ziet men links op de munt. Verder ziet men zijn naam: Carolus V en wordt het jaartal 2021 weergegeven.

  Datum uitgifte : 2021  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2021 BLUE
       
 

België heeft een 2 Euromunt uitgegeven in 2021 met als thema de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, afgekort als BLEU. Deze Belgisch Luxemburgse Economische Unie werd gesloten tussen België en Luxemburg op 25 juli 1921 en had een tijdsbestek van oorspronkelijk 50 jaar. Het was naast een douane-unie ook een muntunie waarbij de Luxemburgse Frank en Belgische frank aan elkaar gekoppeld werden. Van 1921 tot 1935 en van 1944 tot 2002 waren de munten aan elkaar gelijk, hierna gingen beide landen, zoals bekend, over na de Euro. Op de voorkant van de munt ziet men Koning Filip I van België en Groothertog Henri van Luxemburg naar rechts kijkend. Verder ziet men de landkaart van zowel België als Luxemburg en ziet men de tekst: ECONOMIC UNION (Economische Unie). Ook worden de jaartallen 1921 en 2021 weergegeven.

  Datum uitgifte : 2021  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2020 Plantengezondheid
       
 

De Verenigde Naties hebben het jaar 2020 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Plantgezondheid. De Verenigde Naties hebben landen gevraagd om op nationaal niveau aandacht te besteden aan hun flora. De nationale flora dienen ze te beschermen tegen plantziekten en plagen. Eventuele plantziekten en plagen dienen gecontroleerd en beheerst te worden zodat er geen schade ontstaat voor deze generatie maar ook voor de komende generaties. Plantziekten zorgen voor een gemiddeld verlies van 40%, gezonde planten zijn nodig om iedereen van voedsel te kunnen voorzien. Op de voorkant van de munt ziet men de afbeelding van het logo van het 'Internationaal Jaar van de Plantgezondheid'. Onderin de munt ziet men het jaartal 2020 met het land van uitgifte BE (België). Bovenin de munt ziet men in cirkelvorm geschreven: INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH. (Internationaal Jaar van de Plantgezondheid)

  Datum uitgifte : 2020  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2020 Jan van Eyck
       
 

België heeft zijn tweede 2 Euromunt in 2020 uitgegeven, deze 2 Euro van België 2020 heeft als thema: Jan van Eyck. Jan van Eyck (1390 - 1441) was een kunstschilder die in heel Europa bekend was en werd gezien als de uitvinder was van de olieverfschilderkunst. Jan van Eyck stond bekend om zijn naturalistische schilderstijl, die gebaseerd is op de zichtbare werkelijkheid. Met zijn verfijnde olieverftechniek was hij in staat om schilderijen te vervaardigen van een kaliber dat haast ongekend was in deze tijd. Jan van Eyck was een trotse schilder en wist dat hij uitzonderlijke kwaliteiten had. Zijn bekendste werken zijn: De man met de rode tulband (vermoedelijk zijn zelfportret) en de aanbidding van het Lam Gods. Dit laatste werk vervaardigde hij samen met zijn broer, Hubert van Eyck. Op de voorkant van de munt ziet men een detail van zijn zelfportret (De man met de rode tulband). Zijn naam J. van Eyck wordt bovenin de munt wordt gegeven, met hieronder zijn handtekening. Onderin de munt ziet men een schilderspalet met 2 pencelen. Het jaartal van uitgifte 2020 ziet men aan de rechterkant.

  Datum uitgifte : 2020  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2019 450ste sterfdag Pieter Bruegel
       
 

Het jaar 1525 is het jaar waarin Pieter Bruegel mogelijkerwijze geboren is. Schilders uit die tijd schreven zich vaak in tussen hun 21e en hun 25e levensjaar. Pieter Bruegel is ingeschreven in het register van het Antwerpse Sint-Lucasgilde. Er wordt vanuit gegaan dat Pieter Bruegel geboren is in 1525. De schattingen van zijn geboortejaar zijn tussen 1525 en 1530. Het is zelfs niet exact bekend waar Pieter Bruegel geboren is. Pieter Bruegel was een echte avonturier die vele steden en een aantal landen bezocht, schilders trokken er vroeger vaker op uit. Dit om hun blik te verruimen die vervolgens geschetst en geschilderd werden. Pieter Bruegel heeft zelfs een jaren lange reis met andere meesters richting het warme Italië gemaakt. Er zijn zelfs tekeningen bewaard gebleven tijdens zijn tijd in Rome. In 1548 werden de Nederlanden uitgeroepen tot een autonome regio met Brussel als hoofdstad. 15 jaar later in het jaar 1563 verhuisde Pieter Bruegel naar Brussel. Hier kreeg hij minstens drie kinderen en twee van zijn zonen werden later ook schilder. Het vervaardigen van een indruk op een stukje papier zat echt in de familie. Ter herinnerging aan zijn 450ste sterfdag geeft België een bijzondere 2 Euromunt uit. Op de voorkant van de munt ziet men Pieter Bruegel kijkend naar links. Een man met een lange baard. Hij draagt hij op zijn hoofd een karakteristieke wollen baret. Op zijn schildersezel ziet men een deel van zijn portret: De Toren van Babel. Men ziet op de munt de jaartallen 1569 en 2019 waarbij er achter het jaartal 1569 een kruisje van overlijden bijstaat. Ook wordt zijn naam P. Bruegel op de munt weergegeven.

  Datum uitgifte : 2019  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      

2019 EMI - Europees Monetair Instituut
       
 

Het Europees Monetair Instituut (EMI) werd opgericht op 1 januari 1994 en had als doel het oprichten van een Europese eenheid op het gebied van bankwezen. Een Europees Stelsel van Centrale Banken wat met elkaar samenwerkt om een stabiel Europa te verwezenlijken. Het EMI kreeg zelfs rechtspersoonlijkheid! Iedereen kent de ultieme creatie van de EMI, namelijk de EURO. Guldens, Marken, Kronen, Escudo's, Peseta's, Franken, Lires, Schillings, verleden tijd! Een ongelofelijke ontwikkeling binnen Europa. Op 1 Januari werd de Euro ingevoerd en verdween het EMI, in leven werd geroepen de Europese Centrale Bank. Men was zo trots op de EMI dat men zelfs een president verkoos. In totaal zijn er 2 presidenten geweest van de EMI, namelijk: Alexandre Lamfalussy en Willem Frederik Duisenberg. Willem Frederik Duisenberg nam het stuur over vanaf 1997 en werd vervolgens de eerste president van de ECB. Het is 25 jaar geleden dat de EMI was opgericht en vandaar dat de Belgische munt besloten heeft om hier een 2 Euromunt van uit te geven. Op de voorkant van de munt ziet men een afbeelding van de eerste president Alexandre Lamfalussy. Aan de linkerzijkant ziet men de tekst: European Monetary Institute. In het midden van de munt ziet men het jaartal 1994 met daaronder EMI staan. Ook de naam Lamfalussy wordt onder zijn portret weergeven met het jaartal 2019 erbij.

  Datum uitgifte : 2019  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2018 ESRO - 2B
       
 

Mei 1968 was een belangrijke mijlpaal voor de Europese ruimtevaart. Op 16 mei 1968 werd de eerste Europese satelliet met succes in een baan om de aarde gebracht. Dit was de ESRO-2B. Eerdere pogingen om een satelliet succesvol te lanceren mislukten. De ESRO (= European Space Research Organistion) is in 1964 opgericht en later opgegaan in de ESA (European Space Agency). De Esro-2B satelliet had een gewicht van ruim 100 kilo en het doel van de missie was om het magnetische veld en de kosmische straling rondom de aarde in beeld te krijgen. In het jaar 2018 is het 50 jaar geleden dat de ESRO-2B Satelliet gelanceerd werd en ter herinnering hieraan heeft België een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de voorkant van de munt ziet men de Esro-2B Satalliet om haar baan om de aarde. Duidelijk dan men de zonnecellen aan de buitenkant van de Satelliet herkennen en de kruisdipool aan de onderkant van de Satelliet. Onder de satelliet ziet men de letters IRIS (International Radiation Investigation Satellite). Aan de bovenkant van de munt ziet men de naam van de Satelliet ESRO-2B met daaronder de jaartallen 1968 en 2018. Onderaan de munt ziet men de letters BE, de afkorting van België. Naast de letters BE ziet men de munttekens.

  Datum uitgifte : 2018  
  Oplage : 250.000  
Naar Top      
2018 Studentenopstand 1968
       
 

Het jaar 1968 was een woelig jaar, de Praagse lente werd hardhandig de kop ingedrukt, de Vietnam oorlog woedde volop, Martin Luther King en Robert Kennedy werden vermoord. Maar er waren ook leukere dingen zoals het liedje van Toon Hermans, Jan Janssen die als eerste Nederlander de Tour de France won, de Beatles die nummer 1 stonden met Hey Jude en natuurlijk de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant! Het jaar 1968 wordt algemeen beschouwd als een kantelmoment waarbij de oude conservatieve maatschappij veranderde naar een meer individuele en sociale maatschappij met meer vrijheden. In heel Europa waren er Studentenrevoltes, o.a. in Parijs en Berlijn en niet te vergeten in België; in Leuven. In Leuven was de discussie met name tussen Franse en Vlaamse studenten. De revoltes bloedden echter al snel dood. Ter herinnering aan de Studentenrevolte van 1968 te Leuven geeft België; een bijzondere 2 Euromunt uit. Op de voorkant van de munt ziet men een tweetal studenten. De ene student zwaait met een manifest en de andere student zwaait met een vlag. Op de achtergrond ziet men een afbeelding van een Griekse Aula. Men ziet aan de bovenkant het driehoekige Fronton met daaronder zeven zuilen. De bodem, het stereobaat bestaat uit twee lagen. Aan de linkerkant van de munt ziet men het jaartal 2018 met daaronder de afkorting van België; = BE. Aan de bovenkant van de munt ziet men in het Nederlands en het Frans de maand Mei (Mei - Mai) met daarnaast het jaartal 1968.

  Datum uitgifte : 2018  
  Oplage : 250.000  
Naar Top      
2017 200 jaar oprichting Universiteit van Gent
       
 

Op 9 oktober 1817 was de feestelijke openingsplechtigheid van de Universiteit van Gent. Deze opening werd verricht door Dhr. Ocker Repelaer van Driel in het bijzijn van Kroonprins Willem. In het jaar 2017 is het 200 jaar geleden dat de Universiteit van Gent is opgericht en om dit te herdenken heeft België een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de voorkant van de munt ziet men het logo van de Universiteit van Gent, een Griekse Aula. Aan de bovenkant van deze Aula ziet men het driehoekige Fronton met daaronder zeven zuilen. De bodem, het stereobaat bestaat uit twee lagen. Aan de linkerkant van de munt ziet ment het jaartal 1817 en aan de rechterkant van de munt ziet men het jaartal 2017. In een cirkel ziet men de Nederlandse tekst 200 jaar Universiteit Gent en de Engelse tekst 200 years Ghent University. Het officiële logo van de Universiteit heeft ook twee talen, Nederlands en Engels. Onderaan de munt ziet men de letters BE, de afkorting van de landsnaam België. Links en rechts van de landsnaam ziet men de munttekens.

  Datum uitgifte : 2017  
  Oplage : 175.000  
Naar Top      
2017 200 jaar oprichting Universiteit van Luik
       
 

 

In het jaar 1817 werd de Universiteit van Luik opgericht. Dit gebeurde door Koning Willem I met zijn toenmalige Minister van Onderwijs Anton Reinhard Falck. De Universiteit van Luik is tot op de dag van vandaag een Universiteit van betekenis en heeft ca. 20.000 studenten. Oorspronkelijk was de Universiteit gehuisvest in de stad aan de Maas, maar heden ten dage zijn de faculteiten over verschillende gebouwen verdeeld.

In het jaar 2017 is het 200 jaar geleden dat de Universiteit van Luik is opgericht. Om dit te herdenken is er een bijzondere 2 Euromunt uitgegeven. Op de munt ziet men het logo van de Universiteit van Luik. Links naast het logo staat het jaartal 1817 en rechts van het logo het jaartal 2017. In een cirkel ziet men de Franse tekst 200 Ans Université de Liège en in het Engels 200 years University of Liège (200 Jaar Universiteit van Luik). Onderaan de munt ziet men de letters BE zijnde de afkorting van de landsnaam van België.

 

  Datum uitgifte : 2017  
  Oplage : 175.000  
Naar Top      
2016 20 jarig bestaan van Child Focus
       
 

 

Op het binnenste gedeelte van de munt is in het midden het gezicht van een kind afgebeeld, omringd door de inscripties „MISSING-DISPARU-VERMIST”, „WWW.CHILDFOCUS.BE” en de drietalige vermelding van de nationaliteit „BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN” gevolgd door het jaartal 2016. Het muntteken van Brussel — het gehelmde hoofd van aartsengel Michaël — en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk links en rechts van het gezicht. Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Afbeelding van een vermist kind: Liam Vanden Branden, verdwenen sinds 1996.

  Datum uitgifte :   Child Focus
  Oplage : 325.000  
Naar Top      
2016 Olympische zomerspelen in Rio de Janeiro
       
 

Op het binnenste deel van de munt staan, van boven naar beneden, een gestileerde figuur, de vijf Olympische ringen en de inscriptie "TEAM BELGIUM" afgebeeld. Links staat het jaartal 2016. Aan de rechterkant is het land van uitgifte aangeduid met de letters "BE" tussen het muntteken van Brussel — het gehelmde hoofd van aartsengel Michaël — en het muntmeesterteken. Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

  Datum uitgifte : 23 maart 2016

Olympische zomerspelen

  Oplage : 375.000  
Naar Top      
2015 30e verjaardag van de Europese vlag
       
 

Op de munt is de EU-vlag weergegeven die symbool staat voor een verbond tussen volkeren en culturen met een gemeenschappelijke visie op en gemeenschappelijke idealen voor een betere toekomst. Twaalf sterren veranderen in menselijke figuren die de geboorte van een nieuw Europa omarmen. Rechts bovenaan staan in een halve cirkel het land van uitgifte en de jaartallen "1985-2015". Onderaan rechts staan de initialen van de ontwerper (Georgios Stamatopoulos). Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

  Datum uitgifte : 18 november 2015  
  Oplage : 412.500  
Naar Top      
2015 Europees jaar voor ontwikkeling
       
 

Het binnenste gedeelte van de munt toont een hand waarop een wereldbol ligt met een plant. Het opschrift "2015 EUROPEAN YEAR FOR DEVELOPMENT" staat als een regenboog rond de wereldbol. De nationaliteit "BE" staat onder de hand, terwijl het muntmeesterteken en het muntteken van Brussel, het gehelmde profiel van de aartsengel Michaël, links worden weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

  Datum uitgifte : 16 september 2015  
  Oplage : 250.000  
Naar Top      
2014 150 jaar Rode Kruis
       
 

 

Deze bijzondere 2 Euromunt is uitgegeven in verband met het feit dat het Rode Kruis 150 jaar geleden is opgericht door Henri Dunant.

België was het eerste land in 1864 met een nationale afdeling van het Rode Kruis.

De munt heeft een prachtige vormgeving, er staat een kruis afgebeeld met in het midden van het kruis het getal "150". In dit kruis ziet men de opschriften "Rode Kruis" en "Croix-Rouge". Verder ziet men op de munt het muntteken van Brussel alsmede het Muntmeestersteken "Kat". Ook ziet men de afkorting BE (België) en het jaartal 2014. Op de buitenrand van de munt ziet men de twaalf sterren van de Europese vlag.

  Datum uitgifte : october 2014  
  Oplage : 150.000  
Naar Top      
2014 100 jaar sinds begin 1e wereldoorlog
       
 

 

 

Speciale 2 euromunt ter nagedachtenis van het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914, geslagen in de kwaliteit Proof.

Op het binnenste gedeelte van de munt is een klaproos afgebeeld, met daar­ onder de jaartallen 2014-18. Onder deze jaartallen staat de inscriptie "The Great War Centenary", waaronder het muntmeesterteken en het muntteken van Brussel, het gehelmde profiel van de aartsengel Michaël, worden weer­ gegeven. Bovenaan in het binnenste gedeelte staat de drietalige vermelding "BELGIE — BELGIQUE — BELGIEN".

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

  Datum uitgifte : 12 mei 2014  
  Oplage : 1.750.000  
Naar Top      
2013 100 jaar Koninklijk Meteorologisch Instituut
       
 

 

De ontwerpwedstrijd voor de Belgische 2 Euro herdenkungsmunt met het thema de 100ste verjaardag van het Koninklijk Meteorologisch Instituut bracht rond 700 inzendingen. Deze ontwerpen zijn in twee stappen tot de beste 35 en beste vijf ontwerpen gekozen door een jury.

Een vakjury heeft uit deze laatste vijf ontwerpen de winaar gekozen. Het winnend ontwerp komt van Peter Denayer waarbij de symboliek van het weer op een eenvoudige maar goed zichtbare manier wordt weergegeven.

 

 

  Datum uitgifte : september 2013  
  Oplage : 2.000.000  
Naar Top      
2012 10 jaar chartale Euro
       
  Tekening munt

Burgers en inwoners van het eurogebied hebben het winnende ontwerp voor een nieuwe euromunt gekozen, die door alle landen van het eurogebied gezamenlijk zal worden uitgegeven om te herdenken dat het in januari 2012 tien jaar geleden is dat de eurobankbiljetten en euromunten zijn ingevoerd (chartaal). Op het web konden zij stemmen op een van de vijf ontwerpen die door een beroepsjury waren geselecteerd. De ontwerpen waren ingezonden voor een ontwerpwedstrijd waaraan burgers uit alle landen van het eurogebied konden deelnemen.
Het winnende ontwerp symboliseert de manier waarop de euro in de afgelopen tien jaar een munt van mondiaal belang is geworden, maar ook de rol ervan in het dagelijks leven. Verschillende aspecten daarvan zijn afgebeeld: mensen (een gezin van vier), handel (een schip), industrie (een fabriek) en energie (windkrachtcentrales).
De munt is een ontwerp van Helmut Andexlinger, een beroepsontwerper werkzaam bij de Oostenrijkse munt.

  Datum uitgifte : 2012  
  Oplage : 5.013.000 munten  
Naar Top      
2012 Het 75-jarig jubileum van het Koningin Elisabeth Concours
       
  Tekening munt

 

Op het binnenste gedeelte van de munt Koningin Elisabethwedstrijd van de portret naar links van Koningin Elisabeth, die in 1937 de aanzet tot het concours heeft gegeven. Links staat het muntmeesterteken (een ganzenveer) en rechts het muntteken (het hoofd van de aartsengel Michaël). In een halve cirkel langs de onderrand van het binnenste gedeelte is de inscriptie QUEEN ELISABETH COMPETITION te lezen. De jaartallen 1937-2012, ter ere van het 75-jarig jubileum, sieren de bovenrand van het binnenste gedeelte. De letters BE rechts van de afbeelding verwijzen naar het uitgevende land.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

  Datum uitgifte : 2 januari 2012  
  Oplage : 5.000.000 munten  
Naar Top      
2011 100 jaar Internationale Vrouwendag
       
  Tekening munt

 

Deze munt wordt uitgegeven ter ere van 100 jaar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Het binnenste deel van de munt bevat afbeeldingen van Isala Van Diest en Marie Popelin, respectievelijk de eerste vrouwelijke arts en de eerste vrouwelijke advocaat van België, boven een halve cirkel met in het midden het jaartal 2011 en aan weerszijden daarvan hun namen en de symbolen van hun beroep. Midden boven de afbeeldingen staan de letters "BE", een verwijzing naar hun nationaliteit, met links het muntmeesterteken en rechts het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

  Datum uitgifte : 5 maart 2011  
  Oplage : 5.013.000 munten Lijst Muntmeestertekens
Naar Top      
2010 Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010
       
  Tekening munt

 

Op het binnenste gedeelte van de munt van de Raad van de Europese Unie staat het herdenkingslogo afgebeeld, te weten de gestileerde letters "EU" en "trio.be". Het centrale ontwerp wordt omcirkeld door de woorden "BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010" en de drietalige landaanduiding 'BELGIE BELGIQUE BELGIEN'. Onder het logo en boven de landsnaam staat het jaar van uitgifte, te weten 2010, afgebeeld tussen het muntteken aan de linkerzijde en het muntmeesterteken aan de rechterzijde.

  Datum uitgifte : 1 juni 2010  
  Oplage : 5.012.000 munten  
Naar Top      
2009 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille
       
 

De munt toont een portret van Louis Braille met zijn initalen, L en B, in het schrift dat hij heeft ontwikkeld. Zijn naam staat boven het portret, met eronder de code van het uitgevende land, 'BE', en de data '1809' en '2009'. Respectievelijk links en rechts staan het muntteken en het signatuurteken van de Meester van de Munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

 

  Datum uitgifte : 25 september 2009  
  Oplage : 5.012.000 munten    
Naar Top      
2009 Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie
       
  Tekening munt

 

De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het €-teken overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij uitbreiding, de Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange geschiedenis van de handel en economische integratie in Europa.

De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van het land en het opschrift 'EMU 1999-2009' in de desbetreffende taal of talen.

Het ontwerp is uit vijf voorgedragen ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.

  Datum uitgifte : 27 januari 2009  
  Oplage : varieert per land - België  5.012.000  
Naar Top      
2008 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens
       
  Tekening munt

 

Op de munt staan gebogen lijnen afgebeeld rond een rechthoek waarin het cijfer 60 staat. Boven de rechthoek bevindt zich het jaartal "2008" met daaronder de woorden "UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS". Onder het ontwerp staat de naam van het land in de drie officiële talen: "BELGIE — BELGIQUE — BELGIEN". Links van het ontwerp is het muntteken te zien en rechts ervan de signatuur van de muntmeester.De graveur van deze herdenkingsmunt, George Stamatopoulos, werkt dan ook niet toevallig bij het Griekse munthuis. Zijn initialen zijn te zien onder het eurosymbool. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Universele verklaring van de rechten van de mens

  Datum uitgifte : 30 mei 2008  
  Oplage : 5.018.000 munten  
Naar Top      
2007 50e verjaardag van het Verdrag van Rome
       
  Tekening munt

 

De munt toont het document met het Verdrag ondertekend door de zes oprichtingslanden tegen een achtergrond die herinnert aan de bestrating van de Piazza del Campidoglio in Rome (ontworpen door Michelangelo), waar het Verdrag op 25 maart 1957 werd ondertekend. De opschriften "Verdrag van Rome 50 jaar", "EUROPA" en de naam van het uitgevende land zijn weergegeven in de respectieve talen van het eurogebied of in het Latijn. De opschriften verschillen dus van land tot land, maar de afbeelding is hetzelfde.

PACTUM ROMANUM / QVINQVAGENARIVM

Bij het Verdrag van Rome werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht, wat uiteindelijk heeft geleid tot de invoering van de euro in 1999 en de eurobankbiljetten en euromunten in 2002. De verjaardag zal worden gevierd op 25 maart 2007. De landen van het eurogebied hebben besloten de gelegenheid luister bij te zetten door gezamenlijk deze herdenkingsmunt uit te geven. Het ontwerp is geselecteerd na een wedstrijd die door de Europese munthuizen is gehouden.

  Datum uitgifte : 26 maart 2007  
  Oplage : varieert per land - België  5.040.000 munten UNC stuks  
Naar Top      
2006 Atomium
       
  Tekening munt

 

In het midden van de munt staat het Atomium afgebeeld, met rechts ervan de initialen van de graveur, "LL", en met aan de voet ervan twee munttekens. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie, samen met de letter "B" en het jaar van uitgifte "2006".

  Datum uitgifte : 10 april 2006  
  Oplage : 5.023.00 munten  
Naar Top      
2005 Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
       
  Tekening munt

 

In het midden van de munt van de BLEU , boven het jaartal "2005", zijn de beeltenissen van Groothertog Henri van Luxemburg en van Koning Albert II van België in profiel (van links naar rechts) weergegeven. De initialen van de graveur, "LL", staan rechts onderaan.. Beide beeltenissen en het jaartal zijn omringd door de twaalf sterren van de EU en door het monogram van Groothertog Henri aan de linkerzijde en het monogram van Koning Albert II aan de rechterzijde. De munttekens staan tussen twee sterren aan de onderkant van de munt.

  Datum uitgifte : 20 mei  2005  
  Oplage : 6.023.000  
Naar Top