Herdenkingsmunten 2 Euro Gekleurd België  
   
   
 

Deze kleurlaag meestal door handelaren aan de munt aangebracht, die deze munten dan geproduceerd in een "zeer beperkte" oplage kunnen aanbieden.

Gezien het feit dat iedereen vrij is om 2 euro muntstukken te manipuleren is het helaas niet mogelijk hiervan een compleet overzicht te geven. Zeker ook omdat het geen officiële uitgiften zijn.

Tevens zijn deze munten ook geen wettig betaalmiddel meer, zoals uit een besluit van de Europese commissie:

•Verminking van bankbiljetten en muntstukken voor artistieke doeleinden
Lidstaten mogen de verminking van eurobankbiljetten of -munten voor artistieke doeleinden niet aanmoedigen, maar dienen dit wel te gedogen. Dergelijke verminkte bankbiljetten of muntstukken dienen als ongeschikt voor circulatie te worden aangemerkt.

Uit het Official Journal van de Europese commissie 2010/191/EU.

 
       
   
         
 
   
  2012 2012    
       
Naar Top