Macrofotografie
Overzicht

Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Wanneer de vergroting kleiner is dan één, spreken we over een close-up. Of anders gezegd: wanneer het beeld op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macrofotografie.


 

Overzic

Best te bekijken met een schermresolutie van 1200 x 800 pixels Diavoorstelling
Klikken op foto voor groot formaat
           

SKruisspin

5 foto's

Driekleurig viooltje

7 foto's

Holenwielwebspin

4 foto's Forsythia 11 foto's Ranonkelstruik 9 foto's Paaslelie 8 foto's
Bladluizen 4 foto's Krentenboompje 20 foto's Wilde Hyacint 17 foto's Klein kruiskruid 13 foto's Snuitkever 4 foto's Zweefvlieg Bosdidea 5 foto's
         
Gewone Margriet 15 foto's