Wilde bloemen   Tweezaadlobbigen    

 

De naam tweezaadlobbigen (of "dicotylen") wordt traditioneel gebruikt voor een groep planten die samen met de "eenzaadlobbigen" (of "monocotylen") de bloemplanten of bedektzadigen vormen. Veel van de "tweezaadlobbigen" hebben per zaad twee zaadlobben (of "cotylen"), waarin het reservevoedsel, nodig voor de kieming en eerste groei van de jonge plant, zit opgeslagen. Bij meer dan de helft van de "monocotylen" is er één zaadlob per zaad.
             
Anjerfamilie Gewone spurrie Rode schijnspurrie Zeepostelijn Avondkoekoeksbloem Dagkoekoeksbloem Vogelmuur
  Blaassilene Zeepkruid Gewone koekoeksbloem Echte koekoeksbloem Grote muur Grootbloemige muur
Balsemienfamilie Reuzenbalsemien          
Blaasjeskruidfamilie Vetplant          
Brandnetelfamilie Grote brandnetel          
Bremraapfamilie Klavervreter Hennepvreter Grote ratelaar Kleine ratelaar Harige ratelaar Wilde weit
  Beklierde ogentroost Stijve ogentroost Rode ogentroost Akkerogentroost Bleke schubwortel  
  Moeraskartelblad Heidekartelblad Tijmbremraap Centauriebremraap Klimopbremraap Distelbremraap
Composietenfamilie Madeliefje Strandkamille Schijfkamille Gewone margriet Klein kruiskruid Schaduwkruiskruid
  Akkerdistel Akkermelkdistel Gewone melkdistel Veeldoornige distel Speerdistel Klein streepzaad
  Paardebloem Muursla Biggekruid Gele morgenster Herfstleeuwetand Wilde cichorei
  Akkerkool Kaal knopkruid Gewoon knoopkruid Zwart knoopkruid Klein hoefblad Groot hoefblad
  Jacobskruiskruid Heelblaadjes Boerenwormkruid Gewone klit Kleine klis Duizendblad
  Bijvoet Havikskruid Koninginnenkruid Zulte / zeeaster    
Duivenkervelfamilie Gewone duivekervel          
Duizendknoopfamilie Varkensgras Zwaluwtong Veenwortel Perzikkruid Veldzuring Ridderzuring
Ganzevoetkruid Melganzevoet Uitstaande melde        
Gentiaanfamilie Echt duizendguldenkruid Gentiana verna        
Heifamilie Struikheide Rode dopheide Dopheide Blauwe bosbes Veenbes  
Helmkruidfamilie Vingerhoedskruid Kleine ratelaar Stijve ogentroost Rode ogentroost Koningskaars Vlasbekje
  Muurleeuwenbek Knopig helmkruid Beekpunge Gewoon ereprijs    
Hennepfamilie Hop          
Hertshooifamilie Sint Janskruid          
Ijskruidfamilie Hottentotvijg          
Kaardebolfamilie Beemdkroon Blauwe knoop        
Kaasjeskruidfamilie Groot kaasjeskruid          
Kamperfoeliefamilie Wilde kamperfoelie Grote kaardebol        
Kattenstaartfamilie Kleine kattenstaart Grote kattenstaart Waterpostelein Hennastuik Granaatappel  
Klaverzuringfamilie Witte klaverzuring Stijve klaverzuring Knobbelklaverzuring Gehoornde klaverzuring    
Klimopfamilie Klimop          
Klokjesfamilie Grasklokje Kluwenklokje        
Komkommerfamilie Heggerank          
Kruisbloemigenfamilie Look zonder look Herderstasje Pinksterbloem Echt lepelblad Wede Gewone raket
  Herik Witte waterkers        
Lidstengfamilie Lidsteng          
Lipbloemenfamilie Watermunt Wilde marjolein Hondsdraf Gewone brunel Veldsalie Wilde tijm
  Lavendel Franse lavendel Bosandoorn Witte dovennetel Gele dovennetel Paarse dovennetel
  Gewone hennepnetel Wolfspoot Kruipend zenegroen      
Maagdenpalmfamilie Kleine maagdenpalm          
Nachtschadefamilie Bitterzoet Zwarte nachtschade Wolfskers      
Ooievaarsbekfamilie Robertskruid Reigersbek Beemdooievaarsbek Kleine ooievaarsbek Donkere ooievaarsbek  
Papaverfamilie Stinkende gouwe Gewone klaproos Kleine klaproos Ruige klaproos Donzige klaproos Slaapbol
  Gele hoornpapaver Schijnpapaver Slaapmutsje Stinkende gouwe Reuzenklaproos Bleke klaproos
  Grote klaproos Holwortel Vingerhelmbloem      
Ranonkelfamilie Bosanemoon Haarblad-waterranonkel Gewone dotterbloem Egelboterbloem Scherpe boterbloem Knolboterbloem
  Europese trollius Gewoon speenkruid Bosrank Pyrenese boterbloem Stinkend nieskruid Wildemanskruid
Ruwbladigenfamilie Moerasvergeet-mij- nietje Slangekruid Gewone smeerwortel Gewone ossentong    
Rozenfamilie Hondsroos Gewone braam Gewoon nagelkruid Knikkend nagelkruid Bosaardbei Tormentil
  Aardbeienganzerik Kleine pimpernel Moerasspirea Gewone agrimonie Zilverschoon  
Schermbloemenfamilie Wilde peen Fluitenkruid Hondspeterselie Kleine bevernel Gewone engelwortel Gevlekte scheerling
  Kleine watereppe Gewone berenklauw Grote berenklauw Zevenblad Zwartmoeskervel Heelkruid
  Blauwe zeedistel          
Sleutelbloemenfamilie Stengelloze sleutelbloem Echte sleutelbloem Primula farinosa Penningkruid Blauw Guichelheil Rood Guichelheil
  Melkkruid Teer Guichelheil Boswederik Puntwederik Moeraswederik Gewone wederik
  Zevenster Waterviolier        
Steenbreekfamilie Saxifraga paniculata Kadelaartje        
Sterrekroosfamilie Moerassterrekroos          
Strandkruidfamilie Engels gras Lamsoor        
Teunisbloemfamilie Harig wilgenroosje Knikkend wilgenroosje Kantige basterdwederik Grote teunisbloem    
Vetplantenfamilie Spinneweb-huislook Muurpeper        
Viooltjesfamilie Maarts viooltje Bosviooltje Driekleurig viooltje      
Vleugeltjesbloemfamilie Gewone vleugeltjesbloem          
Vlinderbloemenfamilie Gewone rolklaver Akkerhoningklaver Paardehoefklaver Wondklaver Rode klaver Witte klaver
  Hopklaver Voederwikke Vogelwikke Heggewikke Esparcette Kruipend stalkruid
  Veldlathyrus          
Sandelhoutfamilie Vogellijm          
Sterbladigenfamilie Echt walstro Kleefkruid Lievevrouwebedstro      
Watergentiaanfamilie Waterdrieblad Watergentiaan        
Waterleliefamilie Gele plomp Witte waterlelie        
Weegbreefamilie Grote weegbree Smalle weegbree Ruige weegbree Leeuwenbekje Vlasbekje  
Windefamilie Haagwinde Akkerwinde Duivelsnaaigaren      
Wolfsmelkfamilie Kroontjeskruid Tuinwolfsmelk Overblijvend bingelkruid      
Zonnedauwfamilie Ronde zonnedauw          
Zonneroosjesfamilie Groot zonneroosje          

 

Anjerfamilie


Top

De anjerfamilie (Caryophyllaceae) is een familie van meest kruidachtige planten in de orde Caryophyllales. De familie komt wereldwijd voor met de nadruk op streken met een gematigd klimaat. De grootste soortenrijkdom is te vinden in Europese en Aziatische gebieden rond de Middellandse Zee. Veel soorten worden als sierplant gebruikt, sommige worden beschouwd als onkruid.

De bloemen hebben 4 of 5 kroonbladen die soms zeer klein zijn of ontbreken. Er zijn 5 tot 10 meeldraden. Vrucht : een doosvrucht of bes.

Balsemienfamilie

 

 Top

De balsemienfamilie (Balsaminaceae) is een familie van tweezaadlobbige kruidachtige planten. De familie komt voor van gematigde tot tropische gebieden in Europa, Azië, Afrika (vooral Madagaskar) en Noord-Amerika.

Onbehaarde planten met sappige,gemakkelijk breekbare stengels, wat doorschijnend en met klevrige kliertjes. Driekleurige kelk, één blad vormt een spoor. Van de 5 kroonbladeren zijn de zijdelingse twee aan twee vergroeid. 5 meeldraden met vergroeide helmknoppen, vruchtbeginsel met zittend stempel.

In België komt het geslacht springzaad (Impatiens) voor met vier soorten, namelijk de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), het groot springzaad (Impatiens noli-tangere), het klein springzaad (Impatiens parviflora) en het oranje springzaad (Impatiens capensis). Het geslacht dankt zijn naam aan het feit dat de planten hun zaden wegschieten.

Blaasjeskruidfamilie


Top

De blaasjeskruidfamilie (Lentibulariaceae) is een familie van tweezaadlobbige, kruidachtige planten. De familie komt wereldwijd voor.

De leden van deze kleine familie zijn water- of moerasplanten. Het zijn insecteneters, die hun prooi vangen door middel van blaasvormige aanhangsels.

Brandnetelfamilie

 

 

Top

De brandnetelfamilie (Urticaceae) is een familie van bedektzadigen. In België en Nederland is de bekendste vertegenwoordiger de brandnetel.

In het hier gehanteerde APG II-systeem (2003) is de familie aanmerkelijk uitgebreid. In de nieuwe samenstelling zijn de leden van de familie kruiden, lage heesters, lianen en soms bomen. De familie komt wereldwijd voor, maar vooral in de tropen: ze telt meer dan 2600 soorten in ruim 50 geslachten.

Deze familie is bekend door de brandharen. Geïrriteerde plaatsen wrijft men wel in met bladeren van de ridderzuring . Brandnetels groeien op stikstofhoudende grond. De stengels werden vroeger gebruikt voor het vervaardigen van neteldoek.

Bremraapfamilie

Top

De bremraapfamilie (Orobanchaceae) is een plantenfamilie die bekendstaat om haar parasitisme. In Heukels' Flora van Nederland (22ste druk) en de Nederlandse Oecologische Flora omvat deze familie slechts één geslacht: bremraap (Orobanche). Dit geslacht bestaat uit alleen planten die volledig parasitair zijn en dus geen bladgroen bezitten. In de Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (3de druk) omvat hij twee geslachten: bremraap en schubwortel (Lathraea).

De leden van deze familie zijn woekerplanten, die geen bladgroenkorrels bezitten. Ze betrekken hun voedsel daarom uit de wortels van andere planten. Stengels en bloemen zijn meestal bruin, geel of roze-achtig. De bloemen zijn buisvormig en tweelippig. Vruchten zijn doosvruchten.

ComposietenfamilieTop

De composietenfamilie (Compositae of Asteraceae: beide botanische namen zijn toegestaan), ook samengesteldbloemigen genoemd, is samen met de orchideeënfamilie de omvangrijkste plantenfamilie. Zij telt over de hele wereld gezien naar schatting wel 20.000 tot 25.000 soorten. In de tropen telt de familie ook bomen en lianen.

Het belangrijkste kenmerk van deze familie vormen de sterk gereduceerde bloemen. Deze staan bijeen in zogenaamde bloemhoofdjes, die vaak voor bloemen worden aangezien. De groene blaadjes die tegen deze bloemhoofdjes aanliggen zijn dan ook geen kelkbladen maar omwindselblaadjes.