Wilde bloemen Eenzaadlobbigen    

 

 

 

 

           
Aronskelkfamilie Gevlekte aronskelk          
Cypergrassenfamilie Veenpluis Oeverzegge        
Eendekroosfamilie Kleine kroos          
Egelskopfamilie Grote egelskop Kleine egelskop Kleinste egelskop Drijvende egelskop    
Fonteinkruidfamilie Doorgroeid fonteinkruid Duizendknoop
fonteinkruid
Gekroest fonteinkruid Langstelig fonteinkruid Schedefonteinkruid  
Grassenfamilie Muizengerst Bevertjes Kropaar Engels raaigras Frans raaigras Vossestaart
  Bochtige smele Witbol Riet Timotheegras Struisgras Helm
  Ruw beemdgras Vedergras        
Hyacintenfamilie Hyacint Wilde hyacint Gewone vogelmelk Knikkende vogelmelk    
Kalmoesfamilie Kalmoes          
Leliefamilie Kivietsbloem Keizerbloem Akkergeelster Bosgeelster Schedegeelster Wilde hyacint
  Turkse lelie Roggelelie Bostulp Lelietje-van-dalen Daslook Affodil
Lissenfamilie Gele lis Blauwe lis Bonte krokus Saffraankrokus Gladiolus Crocus
  Iris latifolia Iris lutescens        
Lisdoddefamilie Grote lisdodde          
Narcissenfamilie Wilde narcis Sneeuwklokje Zomerklokje Lenteklokje Hoepelroknarcis Dichtersnarcis
Orchidee├źnfamilie Bosorchis Grote muggenorchis Grote kleverorchis Mannetjesorchis Breedbladige wespenorchis Bokkenorchis
  Bijenorchis Purperorchis Hondskruid      
Russenfamilie Biezenknoppen Witte veldbies Veelbloemige veldbies Gewone veldbies Greppelrus Tengere rus
  Trekrus Veldrus Zilterus Zomprus Pitrus  
Waterkaardefamilie Brede waterpest Smalle waterpest Groot nimfkruid Klein nimfkruid Krabbescheer Vallisneria
  Egeria Kikkerbeet        
Waterweegbreefamilie Grote waterweegbree Gewoon Pijlkruid        
Yamswortelfamilie Tamus communis          
Zwanenbloemfamilie Zwanenbloem